Προσοχή στην ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων

By | 04/06/2014

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, καθώς, όπως αναφέρουν στελέχη της κτηματαγοράς, η ασφάλιστη των κοινόχρηστων χώρων είναι μια υποχρέωση που συχνά αμελούν να εκπληρώσουν, με σημαντικές συνέπειες.

Όπως εξηγούν, πρόκειται για μια υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπεται στους περισσότερους κανονισμούς πολυκατοικιών και για την οποία θα πρέπει να μεριμνά ο διαχειριστής του κτηρίου, ο οποίος είναι υπόλογος και για αστικές ευθύνες στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν είναι λίγες οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν υποχρεώσει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο πόσο ως αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους.

Προσθέτον επίσης ότι ναι μεν η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να εξασφαλίσει σημαντική βοήθεια στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε περίπτωση ζημιάς ή τυχαίου γεγονότος, ωστόσο κανένα κτήριο δεν είναι εξασφαλισμένο αν δεν έχουν ασφαλιστεί οι κοινόχρηστοι χώροι του. Έτσι, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν, όπως ακριβώς συμβαίνει για την ασφάλιση από σεισμό, αλλά και τις ασφάλειες των πολύτιμων αντικειμένων. Ουσιαστικά δηλαδή εξηγούν ότι η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων πρέπει να συγκαταλέγεται στις βασικές ασφαλιστικές καλύψεις της κάθε κατοικίας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας περιλαμβάνονται η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι διάδρομοι, το μηχανοστάσιο, οι εγκαταστάσεις (λέβητας, καυστήρας, σωληνώσεις κλπ) της κεντρικής θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, οι ανελκυστήρες, το δώμα, αλλά επίσης και όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, η στέγη/ταράτσα, οι καπνοδόχοι, και ο σκελετός της πολυκατοικίας. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το οικόπεδο κ,αθώς και τα θεμέλια, που αν και αποτελούν συνιδιοκτησία, εντούτοις δεν περιλαμβάνονται στα προς ασφάλιση κατά της πυρκαγιάς στοιχεία, αφού στερούνται τέτοιου κινδύνου.

Ασφάλιση περιουσίας

Σύμφωνα με τους παλαιότερους κανονισμούς πολυκατοικιών, η υποχρεωτική ασφάλιση που πρέπει να έχουν οι κοινόχρηστοι χώροι αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ η πλειοψηφία των νέων κανονισμών αναφέρει και τον κίνδυνο του σεισμού. Όπως και για κάθε κατοικία, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να αφορά το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων κοινόχρηστων χώρων που θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε αξία κατασκευής για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο η αποζημίωση που θα λάβουμε μετά από μια ζημιά να είναι χαμηλότερη σε αξία από το κόστος ανακατασκευής.

Οι κοινόχρηστοι χώροι κάθε οικοδομής αναφέρονται λεπτομερώς στη σύσταση της, ωστόσο επειδή η λεπτομερής καταγραφή των εν λόγω χώρων είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ δύσκολη οι εταιρείες θεωρούν ότι το εμβαδόν των κοινόχρηστων χώρων μιας πολυκατοικίας φτάνει κατά μέσο όρο το 20% με 25% του συνολικού εμβαδού της. Εκτός, όμως των καλύψεων πυρκαγιάς και σεισμού τα προγράμματα ασφάλισης κοινόχρηστων χώρων μπορούν να περιλαμβάνουν και άλλες καλύψεις αντίστοιχες με αυτές που εντοπίζουμε και σε προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, όπως:

 • Φωτιά προερχόμενη από δάσος ή συστάδες δέντρων
 • Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες και πολιτικές ταραχές
 • Ζημιές από πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι
 • Ζημιές από θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού κ.λ.π.
 • Ζημιές από πρόσκρουση οχήματος και πτώση αεροσκαφών
 • Ζημιές από πτώση δέντρων, στύλων κ.λ.π.
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές από έκρηξη στον ίδιο το λέβητα
 • Ζημιές στον κεντρικό ηλιακό θερμοσίφωνα ή στην κεντρική δορυφορική κεραία, από καλυπτόμενους κινδύνους
 • Θραύση υαλοπινάκων κεντρικής εισόδου και κλιμακοστασίου
 • Αστική ευθύνη τρίτων από μετάδοση φωτιάς ή νερών
 • Κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης εδάφους
 • Κάλυψη χαρτοσήμου αποζημίωσης
 • Κάλυψη σε αξία καινούργιου

Αστική ευθύνη

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων προς τρίτους καλύπτει τον διαχειριστή της πολυκατοικίας για υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που έχουν προκληθεί στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου ή από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων. Τρίτοι στην ασφάλιση αυτή θεωρούνται τόσο οι επισκέπτες όσο και όλοι οι ένοικοι και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων του κτηρίου εκτός του διαχειριστή και της οικογένειας του.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κάλυψη καθώς κατά καιρούς δικαστήρια έχουν εκδώσει αποφάσεις βάσει των οποίων ο διαχειριστής κλήθηκε να αποζημιώσει με αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους. Για παράδειγμα διαχειριστής πολυκατοικίας κλήθηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό ως αποζημίωση σε ένοικο ο οποίος του άσκησε αγωγή γιατί έσπασε το πόδι του γλιστρώντας σε διαφημιστικά έντυπα που βρίσκονταν στο πάτωμα της εισόδου. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να είχε φροντίσει να είναι ο χώρος της εισόδου καθαρός. Συνήθως, τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης κοινόχρηστων χώρων έχουν χωριστά κεφάλαια για κάθε περίπτωση ατυχήματος, δηλαδή σωματικές βλάβες κατ’ άτομο, σωματικές βλάβες ανά γεγονός, υλικές ζημίες ανά γεγονός και ένα ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου.

[Πηγή]

4 thoughts on “Προσοχή στην ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων

 1. Λουκάς Τουρνατζής

  Πολύ ενδιαφέρον άρθρο!!! Οι περισσότεροι διαχειριστές αγνοούν αυτήν την υποχρέωση τους, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν.

  Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω ότι τα ασφάλιστρα είναι πολύ χαμηλά. Για αξία κοινοχρήστων χώρων 200.000 ευρώ, τα ετήσια ασφάλιστρα είναι 100 ευρώ (χωρίς σεισμό). Το ποσό αυτό θα μοιραστεί στους ενοίκους, συνεπώς είναι άνευ σημασίας.

  Reply
 2. Κατερίνα

  Καλημέρα, θα’ θελα να μ’ ενημερώσετε για το τι πρέπει να γίνει όταν ένας πρώην ένοικος της πολυκατοικίας έχει εξαφανιστεί εδώ και τρία χρόνια κι έχει αφήσει το αμάξι του στο παρκιγκ της πολυκατοικίας. Δε θα πρέπει το αυτοκίνητο αυτό κάποια στιγμή ν’ αποσυρθεί? Ποιός θα αναλάβει τις συνέπειες. Θα υπάρχουν επιπτώσεις?
  Ευχαριστώ

  Reply
  1. κατερίνα

   Αγαπητή φίλη,εφόσον το αυτοκίνητο ανήκει σε πρώην ένοικο, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: α) βρίσκουμε από την κάτοψη πυλωτής αν ο συγκεκριμένος χώρος που είναι σταθμευμένο το όχημα, είναι προσάρτημα σε κάποιο διαμέρισμα, οπότε ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης διότι έχει έννομο συμφέρον να το απομακρύνει με δικά του έξοδα. Αν όμως είναι εντελώς κοινόχρηστος χώρος, τότε με απόφαση γενικής συνελεύσεως, απομακρύνεται το όχημα λόγω κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και δημιουργίας εστιών μόλυνσης λόγω ακινησίας. β) αν ο πρώην ένοικος είναι και ιδιοκτήτης τότε (πάλι με απόφαση γενικής συνελεύσεως) απομακρύνεται το όχημα και οι δαπάνες βαρύνουν το εν λόγω διαμέρισμα. Και στις δύο περιπτώσεις προσπαθήστε να βρείτε δίαυλο επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη γιατί μετά η δικαστική διεκδίκηση είναι μονόδρομος άκρως κουραστικός και δαπανηρός.

   Reply
   1. Κατερίνα

    Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, προκύπτουν όμως νέα ερωτήματα: επειδή πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο η απομάκρυνση του οχήματος θα βαρύνει τα έξοδα της πολυκατοικίας? Η απόφαση της γενικής συνέλευσης είναι επαρκές αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου ο δήμος να προχωρήσει σε απομάκρυνση του οχήματος? Τι γίνεται σε περίπτωση που ο πρώην ένοικος εμφανιστεί και ζητήσει το αυτοκίνητό του, υπάρχει περίπτωση να ζητήσει ευθύνες ή οικονομική αποζημίωση?

    Reply

Απάντηση