Έξυπνοι μετρητές ρεύματος πιλοτικά σε τρεις Περιφέρειες

By | 12/02/2014

Τη μελέτη ανάπτυξης του έργου έξυπνων μετρητών Χαμηλής Τάσης στην Ελλάδα παρέλαβε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου, σε συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα (5/2), με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, Γεώργιο Κόλλια, με τη συμμετοχή διοικητικών στελεχών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης με τα αντίστοιχα ευφυή συστήματα μέτρησης, με πρώτο ορόσημο την προκήρυξη από τον ΔΕΔΔΗΕ διαγωνισμού για το «Πιλοτικό Σύστημα Έξυπνης Μέτρησης». Το έργο αφορά στην εγκατάσταση των πρώτων 160.000 «έξυπνων μετρητών» σε καταναλωτές των Περιφερειών Ξάνθης, Λέσβου (Λέσβος, Λήμνος, Αγ. Ευστράτιος) και Λευκάδας, καθώς και σε αστικό δείγμα των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με προθεσμία ολοκλήρωσης του πιλοτικού έργου εντός του 2015.

Σκοπός του πιλοτικού έργου είναι να αξιολογηθούν οι τεχνικές και οικονομικές παράμετροι και να αναπτυχθεί το ενδεδειγμένο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο εφαρμογής του πλήρους προγράμματος, συνολικού ύψους επένδυσης σχεδόν 900 εκατομμυρίων ευρώ σε παρούσα αξία, το οποίο περιλαμβάνει την πανελλαδική εγκατάσταση υποδομών έξυπνων μετρητών για το 80% των καταναλωτών -ποσοστό που μεταφράζεται σε 5,6 εκατ. έξυπνους μετρητές- με χρονικό ορίζοντα το 2020, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 72/2009.

Η ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών εκτιμάται πως θα βελτιώσει την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, διανοίγοντας προοπτικές για τη βελτίωση της λειτουργίας των ενεργειακών αγορών εντός της Ε.Ε., σε τομείς όπως: η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από την πλευρά των καταναλωτών, προηγμένες υπηρεσίες τιμολόγησης με την εφαρμογή πολυζωνικών τιμολογίων από την πλευρά των προμηθευτών, προοπτικές μείωσης του κόστους παραγωγής για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και η προσαρμογή των λειτουργιών του δικτύου στα νέα δεδομένα ενίσχυσης της αποκεντρωμένης και διαλείπουσας παραγωγής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι σήμερα υπάρχουν μόνο δύο ζώνες τιμολόγησης, η ημερήσια και η νυχτερινή. Τα πολυζωνικά τιμολόγια, θα προβλέπουν μεγαλύτερη επιβάρυνση κατά τις ώρες αιχμής και αντίστροφα χαμηλότερη κατά τις ώρες χαμηλής ζήτησης.

Παράλληλα, με τους έξυπνους μετρητές θα γίνει εφικτή η ωριαία, online καταμέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης και θα καταργηθεί έτσι η επιτόπου καταμέτρηση που σήμερα γίνεται σε τετραμηνιαία βάση, κυρίως μέσω εργολάβων, περιορίζοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος της ΔΕΗ. Τέλος, θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ρευματοκλοπής.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του προγράμματος, αυτή θα γίνει είτε από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε από ιδιώτες. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αναμένεται να μετακυληθεί στους τελικούς καταναλωτές είτε ως επιπρόσθετο κόστος στην κατανάλωση είτε ως επιπλέον τέλος χρήσης του δικτύου.

[Πηγή]

Απάντηση