Κτηματολόγιο: Καμπανάκι για 300.000 ιδιοκτήτες

By | 13/11/2013

Χτυπάει καμπανάκι για περισσότερους από 300.000 ιδιοκτήτες σε τέσσερις μεγάλες περιοχές της Αττικής -στους δήμους Πειραιά, Περιστερίου, Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας- και στη Σάμο, που δήλωσαν το 2008 στο Κτηματολόγιο συνολικά 606.876 δικαιώματα για κάθε είδους ακίνητα από διαμερίσματα και αδόμητες εκτάσεις, μέχρι ειδικά κτήρια.

Οπως αναφέρει σε δήμοσιευμα της η Ελευθεροτυπία, από σήμερα αρχίζει η διαδικασία της ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων για τις συγκεκριμένες περιοχές και ταυτοχρόνως αρχίζουν να «τρέχουν» οι προθεσμίες με διάρκεια δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τέσσερις μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού, ώστε να ελέγξουν οι δικαιούχοι την ορθότητα της εγγραφής των στοιχείων ιδιοκτησίας, των ορίων και των επιφανειών του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, να συμπληρώσουν παραλείψεις και να διορθώσουν τυχόν λάθη, προκειμένου να κατοχυρώσουν την περιουσία τους.

Επίσης στις συγκεκριμένες περιοχές, εντός των προθεσμιών που διαρκεί η διαδικασία ανάρτησης, έχουν δυνατότητα όσοι ιδιοκτήτες δεν έχουν υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο να προσέλθουν και να καταγράψουν το δικαίωμά τους.

Τι να προσέξουμε

Στη φάση της ανάρτησης οι διορθώσεις των εγγραφών στο Κτηματολόγιο γίνονται με την υποβολή μίας απλής ένστασης στο κτηματολογικό γραφείο της περιοχής του ακινήτου, που συνοδεύεται με παράβολο των 5 ευρώ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ανάρτησης, δηλαδή στις συγκεκριμένες περιοχές μετά τις 13 Ιανουαρίου 2014 για τους κατοίκους εξωτερικού και 13 Μαρτίου 2014 για τους κατοίκους εξωτερικού, η διαδικασία διόρθωσης εγγραφών στο Κτηματολόγιο γίνεται ακριβότερη και δυσκολότερη, καθώς απαιτεί δικαστικές προσφυγές.

Σημαντικό ζήτημα υπάρχει για τα λεγόμενα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα, τα οποία στις πέντε περιοχές που «τρέχουν» οι προθεσμίες ανάρτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.126.

Αυτά τα ακίνητα εντός πενταετίας από την οριστική εγγραφή τους στο Κτηματολόγιο, δηλαδή στις συγκεκριμένες περιοχές από το 2018, περιέρχονται στο ελληνικό Δημόσιο.

Η εταιρεία του Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ανακοίνωσε ότι εκτός από την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο γραφείο κτηματογράφησης της κάθε περιοχής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. καλεί επίσης να κάνουν προσεκτικό έλεγχο των εγγράφων που θα λάβουν, δηλαδή: α) του Κτηματολογικού Πίνακα ο οποίος είναι οργανωμένος κατά ΚΑΕΚ και περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων της περιοχής όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συνελέγησαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, β) του Κτηματολογικού Διαγράμματος (χάρτης Κτηματολογίου) στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία). Εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης συμφωνεί με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια.

Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης, δηλαδή ένσταση. Εάν κάποιος έκανε δήλωση ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει παραλάβει φάκελο, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Ενδέχεται, λέει επίσης η εταιρεία του Κτηματολογίου, κάποιοι δικαιούχοι να βρουν στοιχεία δικαιωμάτων τους για τα οποία δεν έχουν υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συνελέγησαν.

Για τα δικαιώματα αυτά, εφ’ όσον κάποιος συνεχίζει να είναι δικαιούχος, οφείλει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας, καταβάλλοντας πάγιο τέλος (35 ή 20 ευρώ). Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες.

[Πηγή]

Απάντηση