Φιάσκο με το επίδομα θέρμανσης – Πάει για τέλη Νοεμβρίου η καταβολή

By | 22/10/2013

Την αγανάκτηση των πολιτών προκαλεί για μία ακόμα φορά η ανοργανωσιά (sic) του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δεν έχει ακόμα ετοιμάσει τη διαδικτυακή εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις καταβολής επιδόματος θέρμανσης.

Τα προσχήματα για το υπουργείο σώζουν οι καλές καιρικές συνθήκες που μεταθέτουν το χειμώνα για αργότερα.

Η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα ανοίξει μετά την 28η Οκτωβρίου, με τους πρώτους δικαιούχους να λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς απαιτείται ένα εικοσαήμερο από την υποβολή της αίτησης έως την καταβολή του.

Η ανικανότητα του υπουργείου Οικονομικών και των υπηρεσιών του ουσιαστικά ακυρώνει την πολυδιαφημισμένη “προκαταβολή”, που αναμένει η πλειονότητα των καταναλωτών για να προμηθευτεί το καύσιμο, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να πέφτουν.

Σημειώνεται ότι επίδομα πετρελαίου θέρμανσης δικαιούνται 580.000 καταναλωτές, ενώ το ποσό της επιδότησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 35 λεπτά το λίτρο από 28 λεπτά το λίτρο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών:

1. Το επίδομα θέρμανσης θα λάβουν:

• Αγαμοι που είχαν συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ το 2012 και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ.

• Εγγαμοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

• Μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό εισόδημα μέχρι 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

• Για τις οικογένειες με παιδιά το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

2. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΕΙΧ αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των 8 μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης.

3. Το ποσό της επιδότησης καθορίστηκε στα 35 λεπτά το λίτρο.

4. Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης θα διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Ειδικότερα:

α) Ποσό που ισούται με το 25% επί του συνολικού δικαιούμενου ποσού του επιδόματος θέρμανσης προκαταβάλλεται άπαξ ανά περίοδο χορήγησης κατ’ επιλογήν του δικαιούχου.

β) Το υπόλοιπο του ποσού που δικαιούται ο αιτών βάσει της πραγματοποιηθείσας αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή το συνολικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε την προκαταβολή καταβάλλεται μετά την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

• Ονοματεπώνυμο.

• Αριθμός των προστατευόμενων τέκνων.

• Ενδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή.

• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) όπου επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου.

• Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

• Ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

• αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

• Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. • Ενδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

• Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πηγή

Απάντηση