Πρόσκληση για συμμετοχή στην 1η Ημερίδα Ασφάλειας Ανελκυστήρων

By | 20/04/2013

asanser

H Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ) σας προσκαλεί στην 1η Ημερίδα Ασφάλειας Ανελκυστήρων την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Ώρα προσέλευσης 17.00.

Η ασφάλεια των ανελκυστήρων είναι καίριας σημασίας θέμα και αποτελεί – ή θα πρέπει να αποτελεί – πρώτη προτεραιότητα όλων των εμπλεκομένων. Στόχος, συνεπώς, της Ημερίδας είναι να αποτελέσει μία πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και των κέντρων λήψης αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων ασφάλειας στους ανελκυστήρες. Παράλληλα, θα εστιάσει στις στρατηγικές που χρειάζεται να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο για τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού του αποθέματος ανελκυστήρων στην Ελλάδα και της εναρμόνισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος, στόχος είναι η ενημέρωση των φορέων και των καταναλωτών για τη σημασία ενίσχυσης της ασφάλειας των ανελκυστήρων στη χώρα μας και την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους.

Την Ημερίδα αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ελληνικής ιδιοκτησίας αλλά και πολυεθνικών, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, θα προσκληθούν εκπρόσωποι αρχών και φορέων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, καθώς και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών οργάνων και φορέων.

Στόχοι της Ημερίδας:

 • Να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και των κέντρων λήψης αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων ασφάλειας στους ανελκυστήρες.
 • Να αναδείξει τις στρατηγικές που χρειάζεται να υιοθετηθούν σε εθνικό επίπεδο για τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού του αποθέματος ανελκυστήρων στην Ελλάδα και της εναρμόνισης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Να ενημερώσει τους φορείς και τους καταναλωτές για τη σημασία ενίσχυσης της ασφάλειας των ανελκυστήρων στη χώρα μας και την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους.

Σε ποιους απευθύνεται:

Την Ημερίδα αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ελληνικής ιδιοκτησίας αλλά και πολυεθνικών, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Επιπλέον θα προσκληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι αρχών και φορέων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι φορείς που θα προσκληθούν:

 • European Lift Association
 • Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης (Hellas Cert)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Οργανώσεις καταναλωτών
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Εταιρείες – μέλη ΠΕΤΑΚ
 • Σύλλογοι Ξενοδόχων
 • Σύλλογοι ΑΜΕΑ
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θεματολογία:

 • Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και Ευρωπαϊκής πρακτικής από τον Πρόεδρο του European Lift Association, κ. Luc Rivet.
 • Παρουσιάσεις των OTIS, KLEEMANN, HELLAS CERT.
 • Παρουσίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και κανονισμού γύρω από την ασφάλεια των ανελκυστήρων.
 • Τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων σε θέματα ασφάλειας.
 • Σημασία εκσυγχρονισμού/συντήρησης ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων.

Απάντηση