Αποζημίωση για βουλωμένα φρεάτια

By | 17/01/2013

«Βαθιά το χέρι στην τσέπη» θα βάζει το Δημόσιο για να αποζημιώνει όσους υφίστανται καταστροφές στις κατοικίες, τα καταστήματα, τις επιχειρήσεις τους κ.λπ. που πλημμυρίζουν από νερά της βροχής, επειδή τα αρμόδια κρατικά όργανα δεν φρόντισαν να καθαρίσουν και να συντηρήσουν τα φρεάτια και το δίκτυο ομβρίων υδάτων.

Σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, το Δημόσιο έχει στις περιπτώσεις αυτές την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και καθαρισμό του δικτύου με τα όργανά του που είναι επιφορτισμένα για τον καθαρισμό των φρεατίων, ώστε να αποτρέπονται πλημμύρες, λόγω απόφραξής τους. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών «άναψε πράσινο φως» για να αποζημιωθεί επιχείρηση με ποσό μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ (145.800 συν τους νόμιμους τόκους) για την καταστροφή εμπορευμάτων της στην αποθήκη (εργαλεία, σιδηρικά κ.λπ.) λόγω πλημμύρας από καλοκαιρινή νεροποντή, αφού τα φρεάτια ήταν βουλωμένα.

Η δικαστική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για να καταβάλλει το Δημόσιο μεγάλες αποζημιώσεις σε παρεμφερείς περιπτώσεις αδράνειάς του απέκρουσε την προσπάθεια του να μετακυλίσει την ευθύνη και στην επιχείρηση και στην ασφαλιστική της εταιρεία.

Κατά το δικαστήριο (2285/12) δεν μπορεί το Δημόσιο να απαλλαγεί από τις ευθύνες του ούτε να επιδιώκει ουσιαστικά να επιρρίψει στους ιδιώτες την ευθύνη για τις δικές τους παραλείψεις, αφού δεν συντήρησε και καθάρισε τα φρεάτια ως όφειλε.

Το Δ. Πρωτοδικείο απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό του Δημοσίου ότι τα όργανά του έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ιεραρχήσουν τις ανάγκες και να επιλέξουν τις περιοχές όπου θα εκτελέσουν κατά προτεραιότητα έργα συντήρησης και καθαρισμού των φρεατίων.

[Πηγή]

Απάντηση