ΔΕΗ: Από την 1η Μαίου το νυχτερινό τιμολόγιο

By | 30/04/2012

Από την Τρίτη 1η Μαίου τίθεται σε ισχύ το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο για τους πελάτες της ΔΕΗ. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, με τμηματικό ωράριο από τις 23:00 έως τις 07:00.

Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τα αρμόδια γραφεία ΔΕΗ της περιοχής τους ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ, www.dei.com.gr / Σπίτι/Οικιακά Τιμολόγια /Οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) – Γ1Ν.

Απάντηση