Δημιουργία χώρων πρασίνου σε (πολυ)κατοικίες χωρίς άδεια

By | 20/12/2011

Η προσθήκη πρασίνου σε υφιστάμενα κτίρια δεν θα απαιτεί πλέον έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Το νέο πλαίσιο κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτηρίων τίθεται σε διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής.

Παράλληλα, σε κάθε υπηρεσία δόμησης θα τηρείται Ειδικό Μητρώο Φυτεμένων Επιφανειών, δηλαδή δημιουργείται πρώτη τράπεζα δεδομένων που θα ενημερώνεται διαρκώς με τις γνωστοποιήσεις κατασκευής φυτεμένων επιφανειών που θα υποβάλλονται.

«Συμπληρώνεται ένα κενό που υπήρχε μέχρι πρόσφατα, στο ισχύον νομικό πλαίσιο με αποτέλεσμα είτε να μην μπορούν να δημιουργηθούν φυτεμένες επιφάνειες σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτηρίων είτε να ταλαιπωρούνται οι πολίτες στα δικαστήρια αντιμετωπίζοντας κάθε αντίδραση που έκρινε ως αυθαίρετη – άρα παράνομη – αυτήν την πρακτική», σημείωσε ο υφυπουργός Νίκος Σηφουνάκης.

«Για τα υφιστάμενα κτήρια η μεγάλη τομή στο θεσμικό πλαίσιο που επιχειρούμε είναι ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας», προσέθεσε.

Ο ιδιοκτήτης τους θα πρέπει να καταθέσει στην οικεία υπηρεσία δόμησης μόνο έγγραφη ενημέρωση/ γνωστοποίηση εργασιών, η οποία συνοδεύεται από:

 1. υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου,
 2. υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου όπου δηλώνει την ανάληψη της ευθύνης που απορρέει από την υλοποίηση του έργου,
 3. τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας του κτιρίου,
 4. τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας,
 5. αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής αδείας ή, εφόσον δεν υπάρχει, αντίγραφο της ένταξης σε ρυθμίσεις τακτοποίησης όπως π.χ. ο Ν. 4014/2011 και
 6. φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της επιφάνειας που πρόκειται να φυτευτεί.

Σε περίπτωση νέων κτιρίων, η διαδικασία είναι πιο απλή.

Στις μελέτες που προβλέπει ο Ν. 4030/2011 – Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις – περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές για την αρτιότητα και τη βιωσιμότητα του έργου, δηλαδή τις προδιαγραφές για την υποδομή (στεγάνωση, αποστραγγιστική ικανότητα, αρδευτικό σύστημα κ.λ.π) και το φυτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ελληνικά αστικά κέντρα (π.χ. μεσογεικά/ ενδειμικά είδη). Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται παρερμηνείες, ασάφειες ή/ και αυθαίρετες ερμηνείες για τον τύπο και τον τρόπο κατασκευής μιας φυτεμένης επιφάνειας.

One thought on “Δημιουργία χώρων πρασίνου σε (πολυ)κατοικίες χωρίς άδεια

 1. DIMITRIS

  υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου,
  υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου όπου δηλώνει την ανάληψη της ευθύνης που απορρέει από την υλοποίηση του έργου,
  τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας του κτιρίου,
  τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας,
  αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής αδείας ή, εφόσον δεν υπάρχει, αντίγραφο της ένταξης σε ρυθμίσεις τακτοποίησης όπως π.χ. ο Ν. 4014/2011 και
  φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της επιφάνειας που πρόκειται να φυτευτεί.

  Ολα τα παραπάνω είναι σχεδόν 100% αντικείμενο μηχανικού… Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι απαράδεκτη έως παράνομη γιατί δεν εξασφαλίζει σε ένα τεχνικό έργο που είναι αυτό που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, τα εξής:
  1. Ενασχόληση και αμοιβές επιστημονικού προσωπικού (μηχανικός)
  2. Ποιότητα κατασκευής από εγκεκριμένα συνεργεία και ύπαρξη αρμόδιας επίβλεψης
  3. Σωστή μελέτη του κτιρίου για τα επιπλέον φορτία αλλά και λοιπές συνέπειες…

  Οπως πάντα στο όνομα της μείωσης του κόστους, μειώνουμε και τη ποιότητα των υπηρεσιών… Αυτά είναι γυφτιές κύριοι…

  Reply

Απάντηση