Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ένταξη και οφέλη

By | 14/10/2011

Για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που παραθέτουμε πιο κάτω με το κέρδος από το πρόγραμμα να φτάνει μέχρι και 5.000 €. Έτσι το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση σε διαμερίσματα, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, κατασκευασμένες πριν την 31/12/1989, που είναι πρώτες η δεύτερες κατοικίες και βρίσκονται σε περιοχή με τιμή έως 2100€ το τετραγωνικό μέτρο.

Στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν την επικαρπία η την υψηλή κυριότητα του ακίνητου.

Βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδώσει ο ενεργειακός επιθεωρητής, το διαμέρισμα θα πρέπει να είναι ενεργειακής τάξης χαμηλότερη ή ίση της Δ. Στην πράξη αυτό είναι σχεδόν σίγουρο μιας και όλα τα παλιά σπίτια, πολυκατοικίες είναι τις περισσότερες φορές αρκετά χαμηλότερα. Επίσης σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή θα γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις, έτσι ώστε η τελική εξοικονόμηση από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον να είναι της τάξης του 30% του κτιρίου αναφοράς ( κτίριο αναφοράς είναι το ιδανικό κτίριο βάση των οποίων γίνονται οι υπολογισμοί για την έκδοση του ΠΕΑ).

Το τελευταίο κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον είναι να μην είναι το κτίριο κατεδαφιστέο.

Για κάθε ιδιοκτησία επιτρέπεται μόνο μια αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον και το πρόσωπο που αιτείται δεν μπορεί να ενταχθεί και σε άλλη-δεύτερη ένταξης στο πρόγραμμα εκτός αν πρόκειται για αίτηση πού αφορά ένταξη στο σύνολο μιας πολυκατοικίας.

Οι ιδιοκτήτες του ακίνητου κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες βάση του εισοδήματος τους:

Ωφελούμενοι κατηγορίας Α με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 60.000 € η ατομικό που δεν ξεπερνά τις 40.000 €. Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας Α επιδοτούνται από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον, με 35% επί του προϋπολογισμού και στο υπόλοιπο 65% δίνεται άτοκο δάνειο.

Ωφελούμενοι κατηγορίας Β με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 60.000 € που δεν ξεπερνά τις 80.000 €, η ατομικό μεγαλύτερο από 40.000 € που δεν ξεπερνά 60.000 €. Οι ωφελούμενοι της κατηγορίας Β επιδοτούνται από το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον, με 15% επί του προϋπολογισμού και στο υπόλοιπο 85% δίνεται άτοκο δάνειο.

[Πηγή]

One thought on “Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ένταξη και οφέλη

  1. Σοφία

    Σε παλαιές πολυκατοικίες, χρειαζεται απόφαση συνέλευσης της πολυκατοικίας και ορίζεται ως υπεύθυνος ο διαχειριστής?

    Reply

Απάντηση