Νέες προσφορές από την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής

By | 28/09/2011

Τώρα ακόμα περισσότεροι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν σημαντικές εκπτώσεις που φθάνουν έως και τα 1.775€.

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ανακοίνωσε ένα νέο, πακέτο προσφορών και κινήτρων που δίνουν τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και να απολαύσουν τα πολλαπλά οφέλη της χρήσης του. Η νέα τριπλή προσφορά ισχύει για υπογραφή σύμβασης σύνδεσης παροχής φυσικού αερίου από τις 3 Οκτωβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2011, και περιλαμβάνει:

Επιδότηση κατασκευής ή/και μετατροπής της εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών με τη μορφή παροχής έκπτωσης στην κατανάλωση φυσικού αερίου.
Η έκπτωση χορηγείται στην κατανάλωση φυσικού αερίου, ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ λέβητα του κτηρίου και σύμφωνα με το εξής σχήμα:

Εγκατεστημένη ισχύς (kcal/h) Συνολική αξία έκπτωσης (συμπ. ΦΠΑ)
> 200.000 1.000€
170.000 – 200.000 700€
140.000 – 170.000 500€

Το ποσό της έκπτωσης θα χορηγείται τμηματικά με τη μορφή € ανά καταναλωθείσα kWh και θα συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Επισημαίνεται ότι η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό συμβάσεων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σημαντικές εκπτώσεις έως 100% στα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο φ.α.

 • Συγκεκριμένα, εκπτώσεις από 50% – 100% είναι διαθέσιμες στα τέλη σύνδεσης, όπου ήδη υπάρχει δίκτυο φ.α. για κεντρικές θερμάνσεις, αυτόνομες συνδέσεις κ’ επαγγελματίες. Αναλυτικά:
 • 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για κεντρικές θερμάνσεις (αξία έκπτωσης 775€) κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 140.000kcal/h ή για αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 170.000kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό.
 • 50% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ από 50.000 kcal/h μέχρι 140.000kcal/h ή για 5 και άνω αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις) ανά νέο παροχετευτικό αγωγό.
 • Επίσης για τους επαγγελματίες ισχύει 100% έκπτωση σε επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000kcal/h για χρήση θέρμανσης και σε επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100.000kcal/h για χρήση παραγωγικής διαδικασίας, ενώ δίνεται 50% έκπτωση σε όλους τους επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.
 • Χρηματοδότηση εσωτερικής εγκατάστασης: Παράλληλα, συνεχίζεται και το πρόγραμμα χρηματοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης σε κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών απευθείας από την ΕΠΑ Αττικής.

Συγκεκριμένα, μια πολυκατοικία μπορεί να συνδεθεί με το φυσικό αέριο χωρίς να πληρώσει αρχικά κανένα ποσό για την εγκατάσταση θέρμανσης, ενώ το κόστος θα αποπληρωθεί απ’ ευθείας στην ΕΠΑ Αττικής σε διμηνιαίες δόσεις (18 ή 30) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης.

H χρηματοδότηση ισχύει για κτήρια με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα άνω των 140.000kcal/ kcal/h. Το χρηματοδοτούμενο ποσό καθορίζεται από την εγκατεστημένη ισχύ του λέβητα του κτηρίου και καλύπτει το ανώτερο μέχρι το ποσό των 12.300€ συμπ. ΦΠΑ.

Με τις νέες προσφορές της ΕΠΑ Αττικής (έκπτωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, έκπτωση στα τέλη σύνδεσης και χρηματοδότηση) ένας καταναλωτής μπορεί να βγει τριπλά ωφελημένος και να κερδίσει δύο εκπτώσεις συνολικού ύψους έως και 1.775€, καθώς και την απευθείας χρηματοδότηση της εσωτερικής του εγκατάστασης.

Οι καταναλωτές που θα επωφεληθούν από τα πρωτοποριακό προγράμματα προσφορών της ΕΠΑ Αττικής θα απολαύσουν από την πρώτη ημέρα σύνδεσης τα οφέλη του φυσικού αερίου, δηλαδή:

 • Διαθεσιμότητα κάθε στιγμή χωρίς να απαιτούνται διαδικασίες παραγγελιοληψίας
 • Καθαριότητα χωρίς δυσάρεστες οσμές και υπολείμματα πετρελαίου
 • Μεγαλύτερο διαθέσιμο χώρο στο λεβητοστάσιο, καθώς η δεξαμενή είναι πλέον περιττή
 • Απόλυτα ακριβή μέτρηση της κατανάλωσης χάρη στον εγκατεστημένο μετρητή
 • Πληρωμή μία φορά το δίμηνο μετά την κατανάλωση
 • Μεγαλύτερη μακροπρόθεσμα οικονομία, αφού οι συσκευές με τις οποίες γίνεται η χρήση του φυσικού αερίου έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μικρότερες ανάγκες συντήρησης χάρη στην καθαρότερη καύση του
 • Μείωση εκπομπών ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα, συνεπώς καθαρότερο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 1133 ή να απευθυνθούν στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής και στο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρείας στο Σύνταγμα.

[Πηγή]

Απάντηση