Μέσω Διαδικτύου οι δηλώσεις για τα αυθαίρετα

By | 26/09/2011

Την τεχνολογία επιστρατεύει το υπουργείο Περιβάλλοντος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αυθαιρέτων και για να εισπράξει άμεσα τις οφειλές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το κομφούζιο που αναμένεται να δημιουργηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο που θα καταθέτονται οι αιτήσεις.

Από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ημερομηνία έναρξης για την υποβολή αιτήσεων, το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο θα ξεκινήσουν μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία σε πρώτη φάση θα έχουν πρόσβαση μόνο οι μηχανικοί, για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις. Στην συνέχεια θα αποκτήσουν πρόσβαση και οι πολίτες αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητα των αιτούντων μέσω κωδικού.

Το υπουργείο καταβάλλει προσπάθεια ώστε να μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης (εξαρτημένα τοπογραφικά, τεχνική έκθεση, πιστοποιητικά κ.ά.). Στην ιστοσελίδα θα περιλαμβάνονται όλα τα στάδια μιας αίτησης τακτοποίησης και η πορεία της, όλα τα αυθαίρετα μιας περιοχής, θα ενημερώνεται από τις τράπεζες για την πληρωμή των παραβόλων, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διορθώσεων, αλλά και πρόσβασης σε αυτήν συμβολαιογράφων και δικηγόρων, για να ελεγχθεί η νομιμότητα των βεβαιώσεων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος στοχεύει με τον τρόπο αυτό σε καλύτερο εποπτικό έλεγχο, ενώ έτσι θα αντιμετωπίσει και την έλλειψη προσωπικού στις πολεοδομίες.

Υπουργική απόφαση αναμένεται επίσης και για τη διαδικασία είσπραξης του προστίμου, ενώ για τις αμοιβές των μηχανικών ενδέχεται να βγουν από το υπουργείο μόνο ενδεικτικές τιμές.

[Πηγή]

Απάντηση