Ποιοί όροι ακυρώνονται στα μισθωτήρια

By | 18/07/2011

Άκυροι είναι όλοι οι όροι που αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια όταν οδηγούν στον περιορισμό των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

Αυτό έκρινε ο ΄Αρειος Πάγος και δικαίωσε ιδιοκτήτη ακινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης ενοικιάσθηκε για 8 χρόνια αρτοποιείο μαζί με τον εξοπλισμό του.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο περιελάμβανε όρο ότι ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει την παραγωγικότητα, το πελατολόγιο και την εισπρακτική δεινότητα της επιχείρησης με επιμέλεια, ευγένεια προς τους πελάτες και με κύριο στόχο να ανεβάσει αυτά σε ανώτερο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ΄Αρειο Πάγο ο όρος αυτός είναι ανίσχυρος και είναι σαν να μη έχει γραφεί.

[Πηγή]

Απάντηση