Η ΔΕΗ θα αποζημιώνει για τις βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές

By | 15/03/2011

Τώρα και μετά από συμφωνία ΔΕΗ και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αλλάζει το καθεστός και οι καταναλωτές μπορούν πολύ πιο εύκολα να ζητήσουν αποζημίωση που (αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμη) θα φτάνουν ως και τα 500 ευρώ για κάθε συμβάν.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία των δύο πλευρών που δείχνει και το πλαίσιο της συμφωνίας για να αποζημιωθεί κάποιος θα πρέπει:

α) Να ενημερώνει τη ΔΕΗ για το συμβάν, εντός τεσσάρων ημερών και θα υποβάλει σχετική αίτηση
β) Η ΔΕΗ θα διερευνήσει τις αιτίες της βλάβης και θα παράσχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.
γ) Ο καταναλωτής θα θέσει επί δύο ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση της ΔΕΗ προς έλεγχο, πριν την επισκευή τους.
δ) Ο καταναλωτής θα υποβάλει στη ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου, με το οποίο:

  • περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και κατά το δυνατόν συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει των τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και
  • τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

ε) Ο καταναλωτής θα υπογράψει δήλωση με την οποία θα αποδέχεται ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, και ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει είναι εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί

Η ΔΕΗ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή τους. Στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η ΔΕΗ θα καταβάλλει την αποζημίωση σε διάστημα ενός μήνα από την απόφαση επί της αίτησης.

[Πηγή]

One thought on “Η ΔΕΗ θα αποζημιώνει για τις βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές

  1. btelis

    Για να δούμε τι θα δούμε…για μια ακόμη φορά…
    Μακάρι να λειτουργήσει όπως αρμόζει..

    Reply

Απάντηση