Απαραίτητα τα ενεργειακά πιστοποιητικά για τα ακίνητα το 2011

By | 14/12/2010

Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή μίσθωση ακινήτου θα απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά, άνω των πενήντα (50) τ.μ., είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η υποβολή στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, σε αναβολή θα οδηγηθεί αναπόφευκτα η έναρξη εφαρμογής του ενεργειακού πιστοποιητικού, ιδιαίτερα για τις μισθώσεις μικρών ακινήτων, δεδομένου ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι την 9η Ιανουαρίου δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει την δυνατότητα έκδοσης ενεργειακών πιστοποιιητικών σε όλη τη χώρα. Η ΠΟΜΙΔΑ, επεσήμανε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ τον κίνδυνο “μπλοκαρίσματος” των αγοραπωλησιών και μισθώσεων κτιρίων, ζήτησε κλιμακωτή παράταση των προθεσμιών έναρξης της εφαρμογής του πιστοποιητικού, ιδιαίτερα για τις μισθώσεις, ώστε να μην επηρεαστούν οι συναλλαγές, τη μείωση της γραφειοκρατίας στην εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και τη μείωση των προστίμων αλλαγής χρήσης χώρων στα υπόγεια και τις παλαιότερες οικοδομές.

Το κόστος έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) διαμορφώνεται ως εξής:

1. Για κατοικίες

– Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα 1 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

– Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία), 2 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 150 ευρώ.

– Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας

– Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 300 ευρώ.

– Άνω των 1.000 τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα υπολειπόμενα τετρ. μέτρα.

– Όλες οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ (23%).

[Πηγή] [Πηγή]

Απάντηση