Έξυπνα συστήματα αντιπλημμυρικής προστασίας

By | 28/11/2010

Το ερευνητικό πρόγραμμα SMARTeST στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας σε αστικά κυρίως περιβάλλοντα.

Σε αυτό συμμετέχουν δέκα ερευνητικά ιδρύματα από επτά ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), με επιστημονική υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια Νίκη Ευελπίδου.

Το SMARTeST (Smart Resilience Technology, Systems and Tools), πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόκειται να διαρκέσει τρία χρόνια.

Στόχος του SMARTeST είναι να προωθηθούν καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα και προϊόντα στην ελληνική και διεθνή αγορά και να προωθηθεί η χρήση «έξυπνων» συστημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία θα ενσωματώνουν την τεχνολογία αισθητήρων, αυτόματου ελέγχου και καινοτόμων υλικών με υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Το πρόγραμμα, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012, φιλοδοξεί να συνεισφέρει σημαντικά στη διαχείριση της επικινδυνότητας των πλημμυρών στην Ευρώπη και στην ανάπτυξη ολιστικών συστημάτων άμυνας που θα οδηγήσουν τελικά σε πόλεις ανθεκτικές σε πλημμύρες.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να μειώσει σημαντικά τις ζημιές, το κόστος και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο. Για το σκοπό αυτό, έχουν επιλεγεί τόποι μελέτης (σε Μάντσεστερ, Αμβούργο, Δρέσδη, Παρίσι, Βαλένσια, Ρόττερνταμ, Αθήνα και Κύπρο), που καλύπτουν διάφορες περιοχές της Ευρώπης και παράκτιες περιοχές στη Μεσόγειο και τη Βόρειο Θάλασσα.

Εθνικές ομάδες στήριξης και συνεργασίας (National Support Groups – NSG) έχουν συσταθεί από τους εταίρους του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιμέρους εθνικά και τοπικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη. Στην ελληνική ομάδα συμμετέχουν με εκπροσώπους τους δήμοι, πανεπιστήμια, υπουργεία, ο ιδιωτικός τομέας ανάπτυξης τεχνολογιών, καθώς επίσης ερευνητικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

[Πηγή]

Απάντηση