Σε ισχύ το μειωμένο (νυχτερινό) οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

By | 04/11/2010

Από 1η Νοεμβρίου 2010 έως την 30η Απριλίου 2011 θα ισχύσει φέτος, όπως κάθε χρόνο, η ρύθμιση για τους πελάτες, που κάνουν χρήση του μειωμένου (νυχτερινού) οικιακού τιμολογίου, με τμηματικό ωράριο (15:30-17:30 και 02:00-08:00), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ).

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρήση του Νυχτερινού Τιμολογίου θα πρέπει να φροντίσει να τοποθετηθεί από ηλεκτρολόγο, εάν δεν υπάρχει ήδη, ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

Μετά την εγκατάσταση ο ηλεκτρολόγος πρέπει να σας χορηγήσει μια «Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου», στην οποία θα αναφέρεται και αυτός ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης. Αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες από τον ηλεκτρολόγο χρειάζεται να υποβληθούν στη ΔΕΗ: Αίτηση χορήγησης μειωμένου (νυχτερινού) τιμολογίου (έντυπο ΔΕΗ), Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, στην οποία εμφανίζεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης, Αστυνομική ταυτότητα και στοιχεία ΑΦΜ και η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Επιχείρηση για τη χορήγηση του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου.

Οι καταναλωτές, που επιθυμούν να έχουν περισσότερη ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να ζητήσουν τα σχετικά πληροφοριακά έντυπα από τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΗ στην περιοχή τους ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΕΗ (www.dei.com.gr/Σπίτι/Οικιακά Τιμολόγια/Νυχτερινό Τιμολόγιο Οικιακής Χρήσης).

[Πηγή]

Απάντηση