Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας

By | 28/06/2010

Μέχρι το 2015 θα έχουν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες για κάθε λεκάνη απορροής των ποταμών της χώρας. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ενσωματώνεται στο εσωτερικό δίκαιο σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Eνωσης (2007/ 60/ ΕΚ).

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και περιφέρειες, θα καταρτίσει Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και θα παρακολουθεί την εφαρμογή του. Προβλέπεται πως μέχρι το τέλος του 2011 θα έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας και θα έχουν προσδιοριστεί οι ζώνες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Σε αυτές τις περιοχές θα εκπονηθούν μέχρι το τέλος του 2013 χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας, ενώ μέχρι το 2015 θα έχουν γίνει τα σχέδια διαχείρισης.

[Πηγή]

Απάντηση