Δάνειο για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων

By | 11/12/2009

Επειδή το θέμα της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια θα είναι κυρίαρχο το επόμενο χρονικό διάστημα, χιλιάδες νοικοκυριά θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προχωρήσουν σε εργασίες. Ετσι, οι τράπεζες έρχονται να καλύψουν το κενό σχεδιάζοντας οικολογικά τραπεζικά προϊόντα. Χαρακτηριστική περίπτωση η Εμπορική τράπεζα η οποία προσφέρει ένα νέο προϊόν το -home ecoλογικό-. Πρόκειται για ένα νέο καταναλωτικό δάνειο με σκοπό τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών φιλικών προς το περιβάλλον και ενεργειών που σχετίζονται με εναλλακτικές πηγές εξοικονόμησης ενέργειας. Η Εμπορική προσφέρει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να προχωρήσουν σε ενεργειακές παρεμβάσεις στην κατοικία τους με ένα δάνειο που δεν έχει εξασφαλίσεις, υψηλό όριο χρηματοδότησης, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και δυνατότητα περιόδου χάριτος. Θα μπορούν μέσω του δανείου να προχωρούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ηλιακών συστημάτων, φυσικού αερίου, κουφωμάτων, λεβήτων – καυστήρων, οικιακών συσκευών, μόνωσης, στεγανοποίησης κ.λπ.

[Πηγή]

Απάντηση