Οδηγίες για τους ημιυπαίθριους

By | 08/09/2009

Οποιοσδήποτε εκ των συνιδιοκτητών ενός ακινήτου μπορεί να ζητήσει την «τακτοποίηση» του παράνομα κλεισμένου ημιυπαίθριου χώρου, ορίζει η εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ που στάλθηκε στις πολεοδομίες σε εφαρμογή της νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο.

Ακόμα, δηλαδή, και αν διαφωνούν κάποιοι συνιδιοκτήτες ή δεν βρίσκονται για να υπογράψουν, επιτρέπεται ένας εξ αυτών να μπορεί να κινήσει τις διαδικασίες στην πολεοδομία και στην εφορία.

Ομοίως, σε περίπτωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, νομιμοποιείται είτε ο ψιλός κύριος είτε ο επικαρπωτής να καταθέσει τον σχετικό φάκελο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος, που δημοσιοποιήθηκε χθες, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή του Νόμου 3775/2009 για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων, καθώς και των υπέργειων χώρων στάθμευσης και των υπόγειων βοηθητικών χώρων που άλλαξαν χρήση κατά παράβαση της οικοδομικής άδειας.


Για να προχωρήσει, όμως, η «τακτοποίηση» πρέπει η νέα χρήση να επιτρέπεται στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο και η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και τις 2 Ιουλίου 2009.

Πριν υποβάλει τον φάκελο στην πολεοδομία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει καταθέσει στην εφορία παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους χώρους ή 350 ευρώ για τους υπέργειους και υπόγειους κλειστούς χώρους για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.

Το παράβολο δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με την έκτακτη εισφορά που θα κληθεί να καταβάλει στη συνέχεια και η οποία είναι ίση με το 10% της αντικειμενικής αξίας του κλειστού χώρου.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και εγχειρίζεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου.

Η εισφορά καταβάλλεται στις κατά τόπους ΔΟΥ εντός έτους, δηλαδή μέχρι την 27η Ιουλίου του 2010 ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα μηνών από την ισχύ του νόμου, δηλαδή μέχρι την 21η Απριλίου 2010. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρώσει την εισφορά εφάπαξ, το αργότερο μέχρι τις 21 Απριλίου 2010, παρέχεται έκπτωση 10%. Για τους πολύτεκνους, η εισφορά είναι μειωμένη κατά 50%.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται πως οι υπάλληλοι της πολεοδομίας ελέγχονται πειθαρχικά αν δεν τηρήσουν τις προθεσμίες που προβλέπονται από τον νόμο.

Στην εγκύκλιο επαναλαμβάνεται πως με την «τακτοποίηση» των κλειστών ημιυπαίθριων, υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου όπως και από αναδρομικές οφειλές φόρων.

Στην εγκύκλιο γίνεται αναφορά και στις νέες ρυθμίσεις περί ημιυπαίθριων χώρων που θα ισχύσουν στο μέλλον. Ετσι, για τις οικοδομικές άδειες που θα υποβληθούν από τις 22 Ιουλίου 2009 και μετά δεν θα υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% της επιφάνειας που επιτρέπεται να χτιστεί συνολικά στο οικόπεδο.

Οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν θα ξεπερνούν το 15% του συντελεστή δόμησης και θα κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο.

[Πηγή]

Απάντηση