Νέο έντυπο για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ

By | 03/09/2009

Ένα νέο έντυπο για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τις χρεώσεις, σχεδίασε η ΔΕΗ Α.Ε.

Στο καινούριο δίφυλλο έντυπο θα φαίνονται αναλυτικά οι χρεώσεις που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος και τις επιβαρύνσεις για δημοτικά τέλη και ΕΡΤ.

Ειδικότερα στο πρώτο φύλλο θα είναι οι υπολογισμοί για το ρεύμα που καταναλώθηκε όπως εμφανιζόνται μέχρι σήμερα, ενώ στο δεύτερο θα αναγράφονται οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δήμου και ΕΡΤ) τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ. Η ουσιαστική διαφοροποίηση αφορά στην πρόσθετη ανάλυση των χρεώσεων για το Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, δηλαδή των χρεώσεων που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Το έντυπο αυτό έρχεται έπειτα από τις τελευταίες σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. οι οποίες απαιτούν την παροχή αναλυτικών χρεώσεων για την αξία του ρεύματος που καταναλώνεται και όπως τονίζει η ΔΕΗ, η δημιουργία του δεν θα επιφέρει αλλαγή στους τιμοκαταλόγους της.

[Πηγή]

Απάντηση