Νέο νομοσχέδιο για «πράσινα» και οικονομικά κτίρια

By | 08/07/2009

Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με περιορισμένη δαπάνη των ιδιοκτητών προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκης. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων από τρίτους.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, μια εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών θα αναλαμβάνει το κόστος για την υλοποίηση των εργασιών που θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας (μονώσεις, διπλά τζάμια, κουφώματα, αντικατάσταση καυστήρα) και θα πληρώνεται σταδιακά από το όφελος που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων από τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού, φυσικού αερίου ή πετρελαίου θέρμανσης.

Επίσης δημιουργείται «Πράσινο ταμείο» που θα επιδοτεί ή θα εξασφαλίζει χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θα χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια, καθώς και από μέρους του κύκλου εργασιών των ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις θεσπίστηκαν με νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι και είναι υποχρεωτικές για όλα τα κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται. Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη, καθώς εκκρεμεί η έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θέσπιση του Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε, πάντως, ότι «το κόστος έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών, όπως έχει συμφωνηθεί με την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, δεν θα ξεπερνά για τα σπίτια το 1 ευρώ ανά τετραγωνικό».

Επίσης προβλέπονται:

* Στις νέες οικοδομές και σε όσα κτίρια ανακαινίζονται ριζικά θα εγκαθίστανται νέοι ηλεκτρονικοί μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα τηλεμέτρησης.

Ήδη έχουν εγκατασταθεί τέτοιοι μετρητές σε 8.500 καταναλωτές μέσης τάσης και 100 χαμηλής ενώ η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει πιλοτικά άλλους 60.000 σε μεγάλους καταναλωτές χαμηλής τάσης (επιχειρήσεις και νοικοκυριά).

* Οι εταιρείες παροχής ενέργειας θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών, και θα τους παρέχουν συγκριτικά στοιχεία με τις καταναλώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ή με έναν τυπικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας.

* Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου οι νέες οικοδομές που κάνουν αποδεδειγμένα χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

* Μεταφέρεται στη νομοθεσία ο εθνικός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας 9 % ως το 2016 που έχει τεθεί από την ΕΕ.

* Τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δημοσίου και προβλέπεται η αντικατάσταση ή αναβάθμιση μη ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

* Δημιουργείται Διυπουργική Επιτροπή για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με συμμετοχή των υπουργών Οικονομίας, Εξωτερικών και Ανάπτυξης. Ήδη έχει καταρτιστεί νομοσχέδιο που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τις έρευνες.

* Αποκτά αυτοτελή νομική προσωπικότητα το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα χρηματοδοτείται με ετήσια εισφορά από τις ενεργειακές εταιρείες.

[Πηγή]

Απάντηση