Στην προτελευταία θέση της ΕΕ η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα

By | 07/07/2009
Φυσικό αέριο

Τα ελληνικά νοικοκυριά κατέχουν στην ΕΕ την προτελευταία θέση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά την πρώτη στο πετρέλαιο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2007.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, αναφέρει το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών, ο μέσος όρος κατανάλωσης φυσικού αερίου στην ΕΕ ανέρχεται στο 39,8%

Το μεγαλύτερο μερίδιο διαπιστώθηκε σε Ολλανδία (72%), Βρετανία (67%), Ιταλία και Ουγγαρία (57%).

Η Σουηδία (0,6%), η Ελλάδα (3,3%) και η Πορτογαλία (6,8%) κατέχουν τις τελευταίες θέσεις.

Ο μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ανέρχεται 24,2%. Για την ηλεκτρική ενέργεια, τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται σε Μάλτα (70%), Σουηδία (51%) και Κύπρο (46%).

Στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 29%, ενώ τις τελευταίες θέσεις κατέχουν Ρουμανία (11,9%) και Πολωνία (12,5%).

Ο μέσος όρος κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ ανέρχεται σε 14,9%. Η Ελλάδα (50%) είχε το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης πετρελαίου και ακολουθούν Ιρλανδία (39%) και Κύπρος (36%), ενώ τις τελευταίες θέσεις κατέχουν Βουλγαρία (1,2%) και Τσεχία (0,4%).

[Πηγή]

Απάντηση