Οι όροι εγκατάστασης για τα φωτοβολταϊκά σε κτίρια

By | 07/07/2009

Υπεγράφη τη Δευτέρα από το Γιώργο Σουφλιά η υπουργική απόφαση με τους όρους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, ισχύος μέχρι 10 KW, σε δώματα και στέγες κτιρίων, καθώς και η κοινή υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις εκτός σχεδίου περιοχές.

«Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζουμε τους κανόνες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, απλοποιώντας τις διαδικασίες, προστατεύοντας την αισθητική των κτηρίων και αυξάνοντας την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας» δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.

Για την εγκατάσταση Φ/Β σε δώματα και στέγες κτιρίων δεν θα απαιτείται οικοδομική άδεια, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για την σύνδεση των Φ/Β συστημάτων με τη ΔΕΗ απαιτείται η προσκόμιση των θεωρημένων από την πολεοδομία σχεδίων ( τοπογραφικό, κάτοψη δώματος ή στέγης), καθώς και η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για την βέλτιστη οργάνωση και την αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων:

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταικών στοιχείων πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.
 • Η τοποθέτησης φωτοβολταικών στοιχείων σε στέγες θα πρέπει να γίνεται εντός του όγκου της στέγης, ακολουθώντας την κλίση τους και να απέχει 0,50 μέτρα από το περίγραμμα αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου.
 • Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου θα πρέπει να οριοθετούνται περιμετρικά με στηθαίο συμπαγές μέγιστου ύψους 1,20 μ., για αισθητικούς λόγους και για την προστασία της εγκατάστασης. Η απόσταση από το στηθαίο του δώματος πρέπει να είναι εσωτερικά αυτού 1 μέτρο, για λόγους ασφάλειας.

Για τα Φ/Β στις εκτός σχεδίου περιοχές τονίζεται ότι:

 • Για εγκατάσταση ισχύος μικρότερης των 20 KW δεν ισχύει περιορισμός σχετικά με την αρτιότητα των οικοπέδων και δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Για εγκατάσταση ισχύος από 20 έως 150 KW απαιτούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα και δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Για εγκατάσταση ισχύος από 150 KW και πάνω απαιτούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα και έγκριση εργασιών, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και θα πρέπει να συνοδεύεται από αρχιτεκτονικά σχέδια, υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών και φορολογικά στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι για την χωροθέτηση Φ/Β συστημάτων, ανεξαρτήτως ισχύος, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση σε περιοχές, οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως:

 • Κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς
 • Περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου
 • Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
 • Οικότοποι περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000
 • Δάση και γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας
 • Περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

[Πηγή]

Απάντηση