«Φωτοβολταϊκά στις στέγες» από 1ης Ιουλίου

By | 05/06/2009

Υπεγράφη από τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ η κοινή απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των κτιρίων.

Από την 1η Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τοποθετούν φωτοβολταϊκά συστήματα έως 10 kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα διασυνδεδεμένα νησιά. Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες», που θα ισχύσει από 1η Ιουλίου 2009, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στη στέγη του για παραγωγή ηλεκτρισμού, με ευνοϊκά κίνητρα και απλές διαδικασίες, ως εξής:

  • Παρέχεται σταθερή τιμή της παραγόμενης ενέργειας 0,55 6/kwh για 25ετία ανά εγκατάσταση (αναπροσαρμοζόμενη στο 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή ή στο 140% της μέσης οριακής τιμής του συστήματος). Από 2012 προβλέπεται μείωση της τιμής για τις νέες εγκαταστάσεις, σταθερή επίσης για 25ετία.
  • Για την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο γίνεται λογιστικός συμψηφισμός από τη ΔΕΗ με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται για τις ανάγκες του κυρίου του φωτοβολταϊκού.
  • Οι διαδικασίες για τον πολίτη – παραγωγό – καταναλωτή είναι απλές και γρήγορες μέσω των τοπικών υπηρεσιών ΔΕΗ και του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Δεν απαιτείται καμία αδειοδότηση υπουργείου Ανάπτυξης – ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
  • Δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση.

[Πηγή]

One thought on “«Φωτοβολταϊκά στις στέγες» από 1ης Ιουλίου

Απάντηση