Ετοιμο το πρώτο κέντρο διαλογής απορριμμάτων

By | 28/05/2009

Το πρώτο κέντρο διαλογής και ανάκτησης υλικών στην Αττική που επεξεργάζεται τα σκουπίδια των μπλε κάδων καθώς και εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα, βρίσκεται από χτες σε επίσημη λειτουργία.

Το πρώτο κέντρο διαλογής και ανάκτησης υλικών στην Αττική που επεξεργάζεται τα σκουπίδια των μπλε κάδων καθώς και εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα, βρίσκεται από χτες σε επίσημη λειτουργία. Η μονάδα αποτελεί το πρώτο βήμα για την αλλαγή του τριτοκοσμικού τρόπου με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής. Η δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ξεπερνά τους 100.000 τόνους ετησίως.

Τα εγκαίνια του Κέντρου που βρίσκεται μέσα στην επίσης πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στη Φυλή πραγματοποίησε χτες ο υπουργός Εσωτερικών Π. Παυλόπουλος.

Η ιδιόκτητη μονάδα έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο 28.300 τ.μ. και ανήκει στην εταιρεία ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Η κατασκευή της έγινε από την ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ και κόστισε περί τα 10 εκατ., από τα οποία 2,1 εκατ. χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ενώ τα υπόλοιπα καλύφθηκαν από ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο εξοπλισμός για την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, όπως οπτικοί και μαγνητικοί διαχωριστές. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που ανακτώνται περιλαμβάνουν απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, γυαλί και tetrapack. Μετά την ανάκτηση των υλικών αυτών, οδηγούνται προς δεματοποίηση και αποθηκεύονται, έως ότου προωθηθούν προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Συγχρόνως, η μονάδα είναι σε θέση να παράγει δευτερογενές στερεό καύσιμο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει συμβατικά καύσιμα σε ενεργειοβόρες βιομηχανίες (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες ή μονάδες παραγωγής ρεύματος). Η μονάδα καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των αναγκών της χώρας, καθώς εξυπηρετεί πολλούς δήμους, όχι μόνο του Λεκανοπεδίου.

Η λειτουργία της μονάδας συμβάλλει στον περιορισμό των αποβλήτων που οδηγούνταν στους ΧΥΤΑ, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Με την ανάκτηση των εμπορεύσιμων ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθησή τους προς ανακύκλωση εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια που απαιτούνται για την παραγωγή των υλικών αυτών και ενδυναμώνεται η αγορά δευτερογενών προϊόντων και τροφοδοτείται ένας νέος τομέας δραστηριοποίησης, για να δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

[Πηγή]

Απάντηση