Αποζημίωση για βλάβες ύστερα από διακοπές ρεύματος

By | 19/05/2009

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποδεικνύονται οι δικαστικές διενέξεις μεταξύ της ΔΕΗ και των πελατών της, στις περιπτώσεις που οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες σε οικιακές και επαγγελματικές συσκευές.

Η δυσκολία για τα δικαστήρια, όπου συχνά προσφεύγουν οι καταναλωτές διεκδικώντας αποζημίωση από τη ΔΕΗ, συνίσταται στον εντοπισμό των υπαιτίων της ζημιάς. Αν δηλαδή ευθύνεται η ΔΕΗ και οι υπηρεσίες της ή οι ίδιοι οι καταναλωτές που δεν μερίμνησαν για τη λήψη μέτρων προστασίας: την εγκατάσταση συστημάτων που απομακρύνουν τον κίνδυνο καταστροφής των ηλεκτρικών συσκευών σε περίπτωση αιφνίδιας αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος ή της προληπτικής αποσύνδεσης των συσκευών από την παροχή ρεύματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πάντως που τα δικαστήρια επιδικάζουν αποζημιώσεις ανάλογες με τη ζημιά, ενώ η ΔΕΗ συχνά αναδέχεται το βάρος της καταβολής των χρημάτων χωρίς να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα.

Με την απόφαση 2225/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών επιδικάστηκε σε οικογένεια η οποία διέμενε στην Κυψέλη το ποσό των 1.235,75 ευρώ για τις ζημιές που προκάλεσε στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού η ξαφνική μεταβολή της τάσης του ρεύματος λόγω βλάβης στο καλώδιο του υπόγειου δικτύου. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε στο δικαστήριο να επιρρίψει τις ευθύνες στους ενάγοντες, κατέβαλε το ποσό χωρίς να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Ωστόσο, η ΔΕΗ δεν είναι εκ προοιμίου αρνητική στην καταβολή αποζημιώσεων σε καταναλωτές που υπέστησαν ζημιά εξαιτίας κάποιας βλάβης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αρκεί να πεισθεί για την υπαιτιότητά της.

Κατ΄ αρχήν, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει προς τους καταναλωτές από την ιστοσελίδα της, σε περίπτωση ζημιάς των ηλεκτρικών συσκευών τους από διακοπή ρεύματος, θα πρέπει να απευθυνθούν στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Εντός 10 ημερών, αν δεν απαιτείται επίσκεψη στο ακίνητο του καταναλωτή, και εντός 15 ημερών, εφόσον απαιτείται, η ΔΕΗ υποχρεούται να απαντήσει.

Αν διαπιστωθεί ότι η βλάβη στις ηλεκτρικές συσκευές προκλήθηκε όντως από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων ή των υπηρεσιών της και όχι εξαιτίας φυσικών φαινομένων, τυχαίων βλαβών, παρεμβάσεων τρίτων ή άλλων απρόβλεπτων αιτίων, τότε είναι πολύ πιθανό να καταβληθεί αποζημίωση στον θιγέντα καταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, τα έτη 2007 και 2008 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις σε 46 και 122 πελάτες της αντίστοιχα, για βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές τους. Τα ποσά των αποζημιώσεων ήταν 24.000 ευρώ το 2007 και 65.500 ευρώ το 2008.

«Ασπίδα» στις ξαφνικές υπερτάσεις

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από τις αυξομειώσεις της τάσης που μπορεί να κάψουν τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές υπόσχεται μια σειρά προϊόντων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα εν λόγω προϊόντα λειτουργούν ως «ασπίδα» στις ξαφνικές υπερτάσεις, υποτάσεις, απότομες αιχμές και βυθίσεις, αλλά και τις υπερυψηλές τάσεις από πτώσεις κεραυνών που αποτελούν τις βασικές αιτίες για την πρόωρη γήρανση και καταστροφή της οικοσκευής που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα.

Όπως επισημαίνει ο ηλεκτρολόγος κ. Γιάννης Αμαρίδης, για τους υπολογιστές, τις τηλεοράσεις και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γενικότερα, «μια λύση αποτελούν τα πολύπριζα με ασφάλεια που δεν αφήνουν τις αυξομειώσεις της τάσεως να φτάσουν στις συσκευές.

Μόλις “αντιληφθούν” διαφορά τάσεως, η ασφάλεια πέφτει αυτόματα και το ρεύμα δεν περνάει για να προκαλέσει καταστροφή». Επιπρόσθετα, υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευές αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UΡS), οι οποίες πέρα από την απλή τροφοδοσία του υπολογιστή και της οθόνης με ρεύμα σε περίπτωση διακοπής, προσφέρουν προστασία από τις αυξομειώσεις της τάσης.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρολόγο κ. Άκη Βλαχοστέργιο, για την προστασία σε κεντρικό επίπεδο ώστε να προφυλάσσονται όλες οι οικοσκευές, η πλέον διαδεδομένη λύση είναι οι επιτηρητές τάσης, οι οποίοι μόλις ανιχνεύσουν διακύμανση πάνω από τα επιτρεπτά όρια, κόβουν αυτόματα το ρεύμα. «Κοστίζουν 150-200 ευρώ και όταν η τάση φτάσει πάνω από τα 250 βολτ σταματούν την τροφοδοσία του ηλεκτρικού», λέει. Ακόμα, στην αγορά κυκλοφορούν προϊόντα για την προστασία από τους κεραυνούς που πέφτουν σε στύλους της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να προκαλείται αυξημένη αιχμή τάσης, η οποία μπορεί να αποβεί ζημιογόνος για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Δεν πληρώνει αν υπάρχει ζημιά

Απάντηση