“ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ” – Συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων

By | 30/04/2009

O Gbyron σε σχετικό του σχόλιο στο άρθρο για την ανακύκλωση των λαμπτήρων μας ενημερώνει ότι έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα ένα νέο σύστημα για την ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών ειδών.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε την Απόφαση σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ».

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η προώθηση της ανακύκλωσης. Όπως έχω κατ΄ επανάληψη ανακοινώσει, ήδη πετύχαμε τον τετραπλασιασμό της, ανεβάζοντας το ποσοστό των ανακυκλούμενων απορριμμάτων στο 25% το 2008, από 6% που ήταν το έτος 2004.

Με την απόφαση που υπέγραψα σήμερα, το ΥΠΕΧΩΔΕ κάνει ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης. Ο σκοπός του συστήματος «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» είναι η πανελλαδική οργάνωση της ανακύκλωσης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων.

Στο σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» συμμετέχουν 48 διαχειριστές που εκπροσωπούν 54 εταιρείες,  στο σύνολό τους εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής φωτιστικών ειδών και ορισμένες εξ’ αυτών εισαγωγείς λαμπτήρων. Το σύνολο των ποσοτήτων των Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων που διακινούνται στην αγορά από τους συμμετέχοντες στην «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» ανέρχεται σε 6.454 τόνους ανά έτος (6309 τόνοι φωτιστικών ειδών και 145 τόνοι λαμπτήρες).

Σχετικά με την οργάνωση των σημείων συλλογής προβλέπεται η τοποθέτηση κάδων σε καταστήματα λιανικής πώλησης φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων, η τοποθέτηση κάδων ή κοντέινερ σε μεγάλους χρήστες και η συνεργασία με Δήμους για την ανάπτυξη της συλλογής και σε δημοτικά σημεία.

Σημειώνω ότι σήμερα με την λειτουργία 11 εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης έχουμε πλέον δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να πάμε ακόμη καλύτερα, με στόχο η χώρα μας να φθάσει το 2012 στο μέσο επίπεδο ανακύκλωσης των 15 κρατών- μελών της ΕΕ, που ανέρχεται στο 33%.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχοντας ανακηρύξει το 2009 ως Έτος Ανακύκλωσης συνεχίζει αδιάλειπτα την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών, πιστεύοντας ότι η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης.»   

Απάντηση