Μεταφορά απορριμμάτων

By | 15/04/2009

Αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων. Λειτουργεί σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και η πρώτη ελληνική πόλη που φιλοδοξεί να το εγκαταστήσει είναι τα Γρεβενά.

Το «Πνευματικό Σύστημα Αποκομιδής Αστικών Απορριμμάτων» αποτελείται από ένα δίκτυο σημείων αποκομιδής που διαθέτει αυτοματοποιημένους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι συνδέονται με κύκλωμα υπόγειων σωληνώσεων μεταφοράς, που οδηγεί σε έναν κεντρικό σταθμό συλλογής. Η απαραίτητη για τη μεταφορά των απορριμμάτων ωστική δύναμη του αέρα παράγεται από ανεμιστήρες εγκατεστημένους στον κεντρικό σταθμό αποκομιδής. Εκεί τα απορρίμματα συμπιέζονται και μεταφέρονται προς τον τελικό προορισμό επεξεργασίας τους. Να σημειωθεί ότι ο αέρας που χρησιμοποιείται στο σύστημα υποβάλλεται σε επεξεργασία για τον καθαρισμό του πριν από την απόρριψή του στην ατμόσφαιρα.

Στην πόλη των Γρεβενών το σύστημα θα αποτελείται από ένα δίκτυο 86 σημείων αποκομιδής, που θα διαθέτουν αυτοματοποιημένους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα κλειστό κύκλωμα υπόγειας μεταφοράς, μήκους δέκα χιλιομέτρων, μέχρι έναν κεντρικό σταθμό απορρόφησης. Κάθε σημείο αποκομιδής θα διαθέτει δύο ροές, στις οποίες θα συλλέγονται τα οργανικά και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Οι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο δρόμο, θα είναι σταθεροί και θα διανεμηθούν έτσι ώστε η διαχείριση της εκκένωσής τους να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας. Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου των απορριμμάτων (που θα είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό των κάδων) θα ελέγχουν και θα συντονίζουν τη σειρά εκκένωσης των σημείων αποκομιδής. Ταυτόχρονα, θα καταγράφεται η ποσότητα των απορριμμάτων που εκκενώνονται και συλλέγονται σε κάθε κάδο. Συνεπώς, το κεντρικό σύστημα αυτοματισμού θα καταγράφει, θα αναλύει και θα ρυθμίζει, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε για λογαριασμό της δημοτικής αρχής, ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ.

[Πηγή]

Απάντηση