Άμεση αντισεισμική ενίσχυση των κτιρίων της χώρας

By | 14/04/2009

Το ΤΕΕ με αφορμή το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιταλία, υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, ώστε να υλοποιηθεί άμεσα η ενίσχυση των κτιρίων της χώρας, που θεωρούνται ευάλωτα σε σεισμούς σημειώνοντας πως οκτώ στα δέκα κτίρια της χώρας χρειάζονται αντισεισμική ενίσχυση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εθνική Πολιτική Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών, το ΤΕΕ προχώρησε στον στατιστικό έλεγχο 3.990.512 κτιρίων της χώρας. Από τα στοιχεία προκύπτει, μεταξύ άλλων, πως:

  • Το 80% των περίπου 4.000.000 κτιρίων όλης της χώρας που έχουν χτιστεί πριν από το 1985 με τον παλαιό αντισεισμικό κανονισμό είναι εν δυνάμει τρωτά σε μελλοντικό ισχυρό σεισμό γιατί δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές.
  • Το κόστος της ενίσχυσής τους ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση του κτιρίου από 5% ώς 50% σε σχέση με την αξία της κατασκευής τους.
  • Από τα κτίρια αυτά, το 35% είναι πλινθόκτιστα ή λιθόκτιστα και επομένως πρέπει να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα.
  • Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα δημόσια κτίρια και γενικότερα στα κτίρια συνάθροισης κοινού. Σημειώνεται ότι από τα περίπου 80.000 κτίρια της κατηγορίας αυτής από το 2001 ώς σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο τα 5.800.
  • Οι οικοδομές με πυλωτή, που αντιπροσωπεύουν το 3% του συνόλου του κτιριακού πλούτου της χώρας, θεωρούνται τρωτές.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος, οι σεισμοί κοστίζουν περί τα 600 εκατ. ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών και των περιοχών που πλήττονται. Το ΤΕΕ θέλει αυτά τα χρήματα να δίδονται για την πρόληψη προκειμένου να περιοριστούν οι ζημιές και κυρίως τα θύματα.

[Πηγή]

Απάντηση