Διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων

By | 02/04/2009

Τη μελέτη χωροθέτησης των κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, που εκπόνησε, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη, η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου (ΑΕΔΑ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρουσίασε τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Γιώργος Δημόπουλος.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η αποδοτική και αποτελεσματική οργάνωση της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και η προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο της Αθήνας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη και την αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της πόλης.

Στη μελέτη γίνεται καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ορθή επιλογή των σημείων τοποθέτησης των κάδων με το οποίο επιτυγχάνεται:

  • Η αναβάθμιση ποιότητας της εξυπηρέτησης των δημοτών και των συνθηκών υγιεινής.
  • Η βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.
  • Η χάραξη νέων προγραμμάτων αποκομιδής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους επιχειρησιακούς περιορισμούς (πυκνότητα πληθυσμού σε δρόμους, πλάτος δρόμων, πρόσβαση οχημάτων και οδοκαθαριστών κλπ) που θα επιτρέπουν την γρήγορη και αποδοτική διαχείριση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων.

Αναλυτικότερα, οι λύσεις που προτείνονται στη μελέτη έχουν ως στόχο:

  • Την εξασφάλιση όσο το δυνατόν μικρών αποστάσεων μεταξύ των κάδων και των χώρων παραγωγής των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχει πολίτης που να απέχει περισσότερο από 30 μέτρα από τον κοντινότερο κάδο.
  • Την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη επάρκειας της διαθέσιμης χωρητικότητας (έως 80% πληρότητα) των κάδων στους οποίους έχει άμεση πρόσβαση ο δημότης (αποφυγή φαινομένων υπερχείλισης των κάδων).
  • Την ιδιαίτερη αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση σημείων ειδικού ενδιαφέροντος (όπως σχολεία-νηπιαγωγεία, πλατείες, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.) και εμπορικών δρόμων και περιοχών.
  • Την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών μέσω της αντικατάστασης πλήθους απλών κάδων με κάδους ανακύκλωσης σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Αθηναίων. (Αύξηση του αριθμού των μπλε κάδων ανακύκλωσης από 2.500 σε 5.500).

Όπως τόνισε ο κ. Δημόπουλος «η μελέτη προσεγγίζει με τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους τα προβλήματα που προκύπτουν στο συγκεκριμένο τομέα και δίνει λύσεις που καθιστούν πλέον τη διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων πιο λειτουργική και συνεπώς οικονομικότερη».

[Πηγή]

Απάντηση