Ρυθμίσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων

By | 31/03/2009
>

Φόβους ότι δεν θα υλοποιηθεί το 60% των επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά, εφ’ όσον δεν ρυθμιστεί ευνοϊκά το πρόβλημα των οικοπέδων στα οποία εγκαθίστανται, εκφράζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Πάρκων (ΠΑΣΥΦ).

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος θέτει με έμφαση το θέμα της αρτιότητας που επιβάλλει μέχρι στιγμής το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα οικόπεδα στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά, και το οποίο αναμένεται να ρυθμιστεί με την υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μέχρι στιγμής, η ασάφεια που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα, προκαλεί τεράστια εμπόδια στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, καθώς το κάθε πολεοδομικό γραφείο, δίνει τη δική του ερμηνεία στις ισχύουσες διατάξεις και έτσι αλλού μεν επιτρέπει την προώθηση των εργασιών και αλλού τις απαγορεύει.

Ειδικότερα, ο ΠΑΣΥΦ αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα, εμμένουν στο ότι για τα μικρά έργα τα οποία εξαιρούνται από την λήψη άδειας ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή για φωτοβολταϊκά μέχρι 150 ΚW, δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, όπως προβλέπει ο Νόμος 3734/09. Ωστόσο μένει να ρυθμιστεί το θέμα της αρτιότητας των οικοπέδων, επί των οποίων πρόκειται να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Οπως τονίζεται σχετικά, η αρτιότητα συνδέεται με την οικοδομησιμότητα ενός ακινήτου, ενώ για εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας όπως είναι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, υποσταθμοί της ΔΕΗ κ.λ.π., δεν απαιτείται.

Επιπλέον τονίζεται ότι στο άρθρο 7 του ΠΔ 24/85 για έργα της ΔΕΗ, ορίζεται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα οικοπέδου στα 500 τετραγωνικά μέτρα και απόσταση από τα όρια στα 2,5 μέτρα. Ετσι, με δεδομένο ότι τα φωτοβολταϊκά, δεν είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν κανενός είδους εκπομπές, δεν προκαλούν όχληση και επιπλέον μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αποξηλωθούν, ζητείται τουλάχιστον να ισχύσουν οι διατάξεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, τουλάχιστον όσον αφορά στην αρτιότητα του οικοπέδου.

Με τα δεδομένα αυτά, ο ΠΑΣΥΦ, αναμένει τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας, καθώς οι πολιτικές για την «πράσινη ενέργεια», μονίμως θα ακυρώνονται από τις δημόσιες υπηρεσίες του ίδιου του κράτους.

[Πηγή]

Απάντηση