Μεγάλες αλλαγές στη χρήση και τιμολόγηση του νερού έρχονται από το 2010

By | 27/03/2009

Μεγάλες αλλαγές στη χρήση και τιμολόγηση του νερού έρχονται από το 2010, με την υποχρεωτική εφαρμογή Οδηγίας για τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε όλες τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων:

α) Τοποθετούνται στα χωράφια υδρόμετρα ηλεκτρονικού τύπου και οι Ελληνες αγρότες, για να ποτίζουν τις καλλιέργειές τους, θα τα ενεργοποιούν με ειδικές κάρτες, παρόμοιες με τις τηλεκάρτες των τηλεφώνων, μέσω των οποίων θα προαγοράζουν το νερό άρδευσης. Η τιμολόγηση θα γίνεται όχι όπως μέχρι τώρα με συμβολικές τιμές ανά στρέμμα και το είδος της καλλιέργειας, αλλά με ογκοχρέωση της κατανάλωσης νερού.

β) Από τις αρχές της νέας χρονιάς, κατ’ εφαρμογή της ίδιας Οδηγίας, αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης, ώστε να καλύπτεται το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος του νερού για γεωργική, οικιακή και βιομηχανική χρήση. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται μεγάλες αυξήσεις, κυρίως στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης των 180 Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που καλύπτουν το 40% του πληθυσμού της χώρας στην ελληνική περιφέρεια μέχρι τώρα με πολύ χαμηλές τιμές. Από την καθιέρωση περιβαλλοντικού κόστους του φυσικού πόρου, λόγω των μεγάλων καταναλώσεων στα μητροπολιτικά συγκροτήματα της Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκτιμάται ότι ο νέος τρόπος τιμολόγησης του νερού θα επιφέρει σε επόμενο στάδιο αναπροσαρμογές και στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Η Οδηγία (2000/60) για τη διαχείριση των υδατικών πόρων ενσωματώθηκε στην εγχώρια νομοθεσία πριν από έξι χρόνια (νόμος 3199/2003). Ομως, η χώρα μας παραπέμφθηκε το 2005 στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επειδή μέχρι τότε δεν είχε εκδώσει εκτελεστικές αποφάσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας. Γλίτωσε, όμως, την καταδίκη όταν το 2007 εκδόθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ Προεδρικό Διάταγμα για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Η υποχρεωτική, από το 2010, ανάκτηση του κόστους μέσω της τιμολόγησης του νερού, που ασφαλώς θα επηρεάσει σε πολλές χώρες τα εισοδήματα των καταναλωτών και το κόστος των αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων, έρχεται σε μια δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση επικρατεί η άποψη της απαρέγκλιτης εφαρμογής της Οδηγίας, καθώς τα προβλήματα της λειψυδρίας και της ξηρασίας χτυπούνε ήδη την πόρτα πολλών ευρωπαϊκών χωρών και περιοχών.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, που έχει την ευθύνη της συνολικής πολιτικής για τη διαχείριση των υδάτων και της εφαρμογής της επίμαχης Οδηγίας για τους υδατικούς πόρους, ολοκληρώνει άμεσα τα αναγκαία θεσμικά και διοικητικά μέτρα, ώστε η Ελλάδα να εφαρμόσει εγκαίρως όλες τις προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας και να μην αντιμετωπίσει εκ νέου παραπομπές και καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

[Πηγή]

Απάντηση