Παρουσία της Intelen Group στην Έκθεση EnergyRES 2009

By | 17/02/2009

Η INTELEN αποτελεί ένα δυναμικό, διαρκώς αναπτυσσόμενο spin-off ερευνητικό group του ΕΜΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 από μία ομάδα διδακτόρων μηχανικών του ΕΜΠ. Το group θα λάβει μέρος στην Έκθεση EnergyRES 2009 από τις 19 – 22 Φεβρουαρίου στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο (Stand A17) όπου θα ενημερώσει τους επισκέπτες για τις καινοτόμες ηλεκτρονικές και διαδικτυακές ενεργειακές υπηρεσίες του καθώς και για την αξιοποίηση και ένταξη αυτών στις ανάγκες και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Μεταξύ άλλων θα ανακοινωθούν:

  • Το Plugme Network, το πρώτο Ευρωπαϊκό διαδραστικό Ενεργειακό Portal με προσωποποιημένες Ηλεκτρονικές Ενεργειακές Υπηρεσίες βάση προχωρημένων αλγορίθμων, σε συνεργασία με Ελληνικούς Φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών
  • Προτάσεις και Μελέτες του group σε θέματα Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΑΠΕ, Εξοικονόμηση) και προτάσεων Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων του Εθνικού προγράμματος ΕΣΠΑ και λοιπών δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης 2008 – 2013
  • Προτάσεις και Μελέτες του group για την επερχόμενη Δράση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για Ολοκληρωμένες λύσεις και Υπηρεσίες Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΤΑ)
  • Προτάσεις και Μελέτες για τα επερχόμενα προγράμματα του ΥΠΑΝ που θα ενταχθούν σε μεμονωμένες Δράσεις του ΕΣΠΑ, σχετικά με υπηρεσίες ΑΠΕ και Εξοικονόμησης αλλά και μέτρησης/αξιολόγησης του ΣΔΕΑ για τους Εθνικούς Στόχους της Ελλάδος
  • Μελλοντικές Ερευνητικές και Πιλοτικές Δράσεις Εθνικής εμβέλειας μέσα στο 2009 (AMR project, Εθνικό Energy Profiling, Green ICT σε ΤΠΕ, Εξοικονόμηση στον Οικιακό Τομέα)

Τέλος, το group θα λάβει μέρος και στο Scientific Forum, το Σάββατο 21/2 στις 10.00, με ομιλία για την Ενεργειακή Διακυβέρνηση και την παρουσίαση του «έξυπνου» Plugme Network, απόρροια συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης πέντε ετών σε θέματα Αλγοριθμικής Ανάλυσης, Διαχείρισης Ενεργειακής Γνώσης και Smart Profiling μέσω Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων και Web Τεχνολογιών.

Απάντηση