Μνημόνιο για την προστασία των δέντρων

By | 12/02/2009

Ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος έγινε από έξι δήμους και κοινότητες της Ανατολικής Αττικής, με την υπογραφή σχετικού μνημονίου, που είχε αποφασίσει ομόφωνα το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, για τον περιορισμό κοπής δέντρων σε νέες οικοδομές.

Συγκεκριμένα οι δήμαρχοι Άνοιξης Ι. Νικητόπουλος, Γλυκών Νερών Γ. Σιώκος,, Διονύσου Σπ. Δαρδαμάνης και οι πρόεδροι Κοινοτήτων Ανθούσας Τρ. Κουτσικούρης, Βαρνάβα Ν. Βούλγαρης και Ροδόπολης Χρ. Κλεφτάκης και ο νομάρχης Ανατ. Αττικής Λ. Κουρής υπέγραψαν τα μνημόνια εφαρμογής για την εισαγωγή νέας διαδικασίας προκειμένου να δίνονται άδειες κοπής δέντρων από τις πολεοδομικές υπηρεσίες για την ανέγερση οικοδομών σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως.

Ο κ. Κουρής, μετά την υπογραφή του μνημονίου, εξέφρασε τη χαρά του και δήλωσε ότι “σύντομα και οι υπόλοιποι δήμοι και κοινότητες θα θελήσουν να μετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια για το περιβάλλον”.

Η νέα διαδικασία που θεσμοθετείται στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της αρμονικής ένταξης των νέων οικοδομών στο φυσικό ανάγλυφο με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση και κοπή δένδρων, προβλέπει τα εξής:

1. Για την έκδοση άδειας είναι υποχρεωτική η υποβολή βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα που θα πιστοποιεί τη θέση, τον αριθμό και το είδος των υφιστάμενων δέντρων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της υπό έκδοση άδειας, προκειμένου η αρχιτεκτονική επιτροπή να έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης για να ασκήσει την αρμοδιότητά της.

2. Για τη σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωτική η υποβολή και βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα που θα πιστοποιεί την τήρηση των προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια για την κοπή των δένδρων.

[Πηγή]

Απάντηση