Περί ηλεκτροπαραγωγών πηγών

By | 11/02/2009

Στον «πάγο» βάζει η κυβέρνηση τον λιθάνθρακα και μαζί με αυτόν τα σχέδια της ΔΕΗ αλλά και των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων για την εγκατάσταση μονάδων ηλεκτρισμού με το συγκεκριμένο καύσιμο.

Tο έλλειμμα της χώρας σε ηλεκτρισμό που θα προκύψει έντονο τα επόμενα χρόνια θα επιχειρηθεί να καλυφθεί με άλλα καύσιμα και όχι με λιθάνθρακα, με έμφαση στο φυσικό αέριο και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Παράλληλα, υπάρχει διαβεβαίωση ότι η ΔΕΗ δεν θα επιβάλλει αυξήσεις ότι το 2009 δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Την αντίθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης να αποκλείσει το λιθάνθρακα από το ενεργειακό μίγμα της χώρας, διατύπωσε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ, για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ ανέφερε ότι η χώρα μας έχει έλλειμμα ενέργειας και κάθε χρόνο οι ενεργειακές της ανάγκες ισούνται με την παραγωγή ενός θερμικού εργοστασίου και τόσο το φυσικό αέριο όσο και οι εισαγωγές ρεύματος δεν μπορούν να αποτελέσουν το μοναδικό τρόπο εξυπηρέτησης των ενεργειακών αναγκών.

Μέσα στην τρέχουσα πενταετία θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για την αντικατάσταση παλαιών μονάδων και ρυπογόνων από νέες και να δοθεί έμφαση στις τεχνολογίες αποθήκευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας δεν περιλαμβάνεται στον μακροχρόνιο σχεδιασμό των πηγών ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Ανάπτυξης Κ.Χατζηδάκη.

Απάντηση