Αστικά λύματα

By | 03/02/2009

Γραπτή προειδοποίηση στην Ελλάδα απέστειλε η Κομισιόν, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2004, που αφορά στα αστικά λύματα.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η χώρα μας συνεχίζει να αγνοεί την υποχρέωσή της για την κατασκευή συστήματος συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο, προκειμένου να σταματήσει η ρύπανση του Ελευσίνιου Κόλπου.

Παράλληλα, την προειδοποιεί με επιβολή πρόστιμου αν δε συμμορφωθεί.

Σημειώνεται ότι μόλις το 2008, η χώρα μας πληροφόρησε την Επιτροπή ότι η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων για λύματα του Θριάσιου Πεδίου δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του… 2010.

Η Ελλάδα και οι άλλες κοινοτικές χώρες όφειλαν να συμμορφωθούν για τα αστικά λύματα από το Δεκέμβριο του 1998

Η Ελλάδα δεν έπραξε τίποτε κι έτσι καταδικάσθηκε από το Ευρωδικαστήριο το 2004.

[Πηγή]

Απάντηση