Φωτοβολταϊκά συστήματα σε κατοικίες

By | 27/01/2009

Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις κατοικίες και σε κάθε είδους κτίρια με μία μόνο άδεια, χωρίς εγκρίσεις εργασιών, τοπογραφικά, σχέδια και άλλα δικαιολογητικά, προβλέπει ο νόμος που ψηφίστηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βουλή.

Εκκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δεν θα αντιμετωπίζει τον οικιακό καταναλωτή που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό στην ταράτσα του σαν επιτηδευματία όπως γίνεται σήμερα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλαχθούν από την υποχρέωση να ανοίξουν βιβλία στην Εφορία, να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ, να εγγραφούν στο Ταμείο των Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθώς και στο Εμπορικό Επιμελητήριο.

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο δεν θα απαιτεί όπως σήμερα έγκριση εργασιών υπογεγραμμένη από μηχανικό με πληθώρα σχεδίων, και δικαιολογητικών, των οποίων το κόστος σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπερβαίνει ακόμη και το κόστος του ίδιου του φωτοβολταϊκού.

Το ελάχιστο ετήσιο έσοδο που μπορεί να αποφέρει ένα πολύ μικρό φωτοβολταϊκό σε ένα νοικοκυριό από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ) κυμαίνεται μεταξύ 500 ευρώ (στη Βόρεια Ελλάδα) και 700 ευρώ (στην Κρήτη, που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια ηλιοφάνειας πανελλαδικά).

Τα ποσά αυτά (χωρίς τον ΦΠΑ) υπολογίζεται ότι μπορεί να αποφέρει ένα μικρό οικιακό σύστημα της τάξης του ενός κιλοβάτ.

Καθώς η τεχνολογία των οικιακών αυτών συστημάτων φτάνει μέχρι τα 5 κιλοβάτ, ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 2 κιλοβάτ, εγκατεστημένο για παράδειγμα στην Αττική, μπορεί να αποφέρει ετησίως στον κάτοχό του γύρω στα 1.500 ευρώ.

[Πηγή]

Απάντηση