Φυσικό αέριο: Χωρίς σχέδιο έκτακτης ανάγκης η ΕΕ

By | 13/01/2009

Επτακόσια ευρώ το χρόνο υπολογίζεται ότι πληρώνει κατά μέσο όρο κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν το 54% των αναγκών της ΕΕ, ενώ κινδυνεύει, από στιγμή σε στιγμή, να μείνει χωρίς φως, θέρμανση και μέσα κυκλοφορίας, από ξαφνική διακοπή εισαγωγών.

Η πρόσφατη διακοπή της προμήθειας της ΕΕ με ρωσικό φυσικό αέριο, εξαιτίας της ρωσοουκρανικής κρίσης, έφερε στην επικαιρότητα το θέμα της διασφάλισης του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο, που ρυθμίζεται από την Οδηγία 2004/67 «σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης ρου εφοδιασμού με φυσικό αέριο», και οι διαπιστώσεις που κάνει η Επιτροπή σχετικά με το θέμα είναι αρνητικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει, μεταξυ άλλων, πώς «έως τώρα δεν έχει καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων η διακοπών του εφοδιασμού, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν μέσω των μηχανισμών της αγοράς, της βιομηχανίας, και των εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης».

Ένα προκαθορισμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ, επισημαίνει, θα ήταν αποτελεσματικότερο και προσφορότερο χρονικά από τη σημερινή διαδικασία λήψης ad hoc αποφάσεων, σε περίπτωση σημαντικής απειλής του εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται ήδη η Επιτροπή και πρόκειται να καλέσει σε διάλογο τα κράτη – μέλη, τα θεσμικά όργανα και τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό να προετοιμάσει την αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/67.

Παράλληλα, θα προωθήσει και την αρχή της αλληλεγγύης μεταξυ των κρατών – μελών και την κατασκευή αγωγών για τη μεταξυ τους διασύνδεση.

Ως σχετικό παράδειγμα αλληλεγγύης αναφέρει η Επιτροπή τη συμφωνία που έχουν συνάψει γαλλικές και ουγγρικές εταιρείες, με βάση την οποία, σε περίπτωση που μειωθεί η παροχή αερίου από τη Ρωσία, η γαλλική εταιρεία θα αφήσει στην ουγγρική το αέριο που της αντιστοιχεί.

[Πηγή]

Απάντηση