Υγροποιημένο φυσικό αέριο

By | 08/01/2009

Το φυσικό αέριο είναι μια καθαρότερη από άλλα ορυκτά καύσιμα, πηγή ενέργειας. Επίσης οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο έχουν χαμηλότερο κόστος κατασκευής. Γι αυτό και η ζήτηση για φυσικό αέριο αυξήθηκε πολύ στην Ευρώπη και την Αμερική. Η ζήτηση για φυσικό αέριο συνεχίζει να αυξάνεται στις πλούσιες χώρες, ακόμη και αν η αντίστοιχη δίψα τους για πετρέλαιο, μειώνεται.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου όμως ελαττώθηκαν, ενώ ειδικά η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, και τους αγωγούς που το μεταφέρουν προς τη Δύση. Για το λόγο αυτό, το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποκτά εξαιρετικά μεγάλη σημασία.

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gas – LNG) είναι το φυσικό αέριο που επίσης εξάγεται από τη γη αλλά υγροποιείται με ψύξη σε θερμοκρασία -160 C°. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου διευκολύνει τη μεταφορά του με πλοία σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης επιτρέπει την αποθήκευσή του σε σχετικά μικρούς χώρους μια και καταλαμβάνει μόνο το 1/600 του όγκου ισοδύναμης ποσότητας αερίου σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος.

Η ύπαρξη του επιτρέπει στις χώρες, που έχουν “αποκλεισμένα” λόγω απόστασης από τις μεγάλες αγορές αποθέματα φυσικού αερίου, να τα εκμεταλλευθούν και να κερδίσουν από αυτά, ενώ θα επιτρέψει στις χώρες που καταναλώνουν φυσικό αέριο, να διαφοροποιήσουν τις πηγές από τις οποίες το εφοδιάζονται.

Τουλάχιστον 14 χώρες, όπως η Ινδονησία και η Ισημερινή Γουϊνέα, εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενώ 18 χώρες το εισάγουν. Σύμφωνα με την Royal Dutch Shell, εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται κατά 2 – 3% το χρόνο, ενώ η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο αυξάνεται κατά 7 – 10%, και αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του διεθνούς εμπορίου φυσικού αερίου.

[Πηγή]

Απάντηση