Αναστολή της ρήτρας καυσίμων της ΔΕΗ για το 2009

By | 05/01/2009

Την αναστολή της επιβολής ρήτρας καυσίμων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ αποφάσισε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας, λαμβάνοντας υπ’ όψη της μειούμενες τιμές πετρελαίου.

Επίσης, ο κ. Φώλιας έχει ζητήσει και τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ (Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) πάνω στην αναστολή. Σημειώνεται ότι η ρήτρα καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ επιβλήθηκε με υπουργική απόφαση το 2007, ώστε να συνυπολογίζεται η αυξομείωση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, στο κόστος του ρεύματος που φτάνει στον καταναλωτή.

[Πηγή]

Απάντηση