Αφορολόγητο το 35% των ιδιοκτητών ακινήτων

By | 22/12/2008

Χριστουγεννιάτικο δώρο για το 35% των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι θα λάβουν τις επόμενες ημέρες τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), καθώς σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών από τη μέχρι τώρα επεξεργασία των 500.000 εκκαθαριστικών προκύπτει ότι 175.000 ιδιοκτήτες ακινήτων δε θα πληρώσουν ΕΤΑΚ. Επίσης, το 30% θα πληρώσει 50 ευρώ ΕΤΑΚ, το 33% 100 ευρώ, το 30% 200 ευρώ και το 1% 500 ευρώ ΕΤΑΚ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, πάντως, το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων είναι αδύνατο να υπολογιστεί λόγω ελλείψεων που εντοπίστηκαν στις δηλώσεις Ε9. Στις περιπτώσεις αυτές θα αποστέλλεται στον υπόχρεο επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα λάθη ή οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν μετά την επεξεργασία των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των ετών 2005 έως 2008.

Η διόρθωση των λαθών και η αποκατάσταση των ελλείψεων των στοιχείων ακινήτων θα πραγματοποιείται, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center) είτε με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-9.gr (η ιστοσελίδα δεν λειτουργεί ακόμα “Address not found”) ενώ στην επιστολή θα αναγράφονται οι κωδικοί πρόσβασης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις τελευταίες διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, το αφορολόγητο όριο επιμερίζεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας.

[Πηγή]

Απάντηση