Διαχείριση απορριμάτων: ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ;

By | 15/12/2008

Σε συνάντηση μεταξύ του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη και του προεδρείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) αποφασίστηκε να αναδιατυπωθεί η τροπολογία που έδινε το δικαίωμα στους δημάρχους να μισθώνουν ιδιωτικά συνεργεία για να την αποκομιδή των απορριμμάτων των πόλεών τους. Με βάση τη συμφωνία το νέο περιεχόμενο της τροπολογίας θα προβλέπει την άρση των καταλογισμών που έχουν επιβληθεί σε δημάρχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Να σημειωθεί ότι η αρχική τροπολογία που συντάχθηκε από το υπ. Εσωτερικών με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ κατατέθηκε μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς αρνήθηκε να εγκρίνει δαπάνη του Δήμου Χρυσούπολης Καβάλας που είχε αναθέσει σε ιδιωτικό συνεργείο την αποκομιδή απορριμμάτων της πόλης.

Πολύς ο λόγος τους τελευταίους μήνες για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α). Το blog “taxalia” φιλοξενεί τις ανησυχίες του Βασίλη Τσούγκαρη για τα Χ.Υ.Τ.Α. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μετά από τις ανεξέλεγκτες χωματερές (που υποτίθεται ότι κλείνουν), ήρθαν οι …. «οργανωμένες». Αλλά εδώ, δεν μιλάμε πλέον για χωματερές. Ο χώρος όπου γίνεται η Ταφή, σαφώς και υπάρχει, έχει γίνει με ένα σωρό κονδύλια, αλλά παραμένει μια απορία!

Τι εννοούμε με το «Υγειονομική»; Μήπως το σκέπασμα των σκουπιδιών που γίνεται με σκέτο χώμα; Η Υγειονομική Ταφή είναι ολόκληρη διαδικασία, και όχι ένα σκέτο κουκούλωμα με χώμα…

Τις ανησυχίες του Βασίλη φαίνεται ότι συμμερίζονται και άλλοι συμπολίτες μας οι οποίοι λένε όχι στους Χ.Υ.Τ.Α.

Οι Χ.Υ.Τ.Α αποτελούν μία εξελιγμένη εκδοχή της αρχαιότερης μεθόδου διαχείρισης απορριμμάτων: την τοποθέτησή της σε λάκους και το σκέπασμά τους με χώμα. Οι πρόοδοι που έχουν σημειωθεί αφορούν βασικά την προσπάθεια που γίνεται να μη μολυνθεί ο περιβάλλων χώρος και ο υδροφόρος ορίζοντας από τα εξαιρετικά τοξικά σταγονίδια (“στραγγίδια”) που διαρρέουν μέσα από τη γη. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση αδιάβροχων μεμβρανών στον πυθμένα των περιοχών όπου θάβονται τα απορρίμματα. Δυστυχώς, οι μεμβράνες αυτές δεν επιτυγχάνουν πάντα την πλήρη στεγανοποίηση του χώρου, κάτι που επιδεινώνεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η χώρα μας είναι σεισμογενής. Αυτό φαίνεται και από μία παρόμοια χρήση της τεχνολογίας αυτής: για τη δημιουργία υδραγωγείων σε νησιά του Αιγαίου. Τα υδραγωγεία που δημιουργούνται με την τεχνική αυτή έχουν συχνά απώλειες νερού λόγω ατελούς στεγανότητας. Εξάλλου, ο χρόνος ζωής των μεμβρανών είναι περιορισμένος (μόλις 15 έτη), μετά τον οποίο χάνουν τη στεγανότητά τους. Οι ΧΥΤΑ, όμως, συνεχίζουν να μολύνουν το περιβάλλον ακόμα και 50 έτη μετά τη διακοπή της λειτουργίας τους και την αποκατάσταση της θέσης.

Αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ, δηλαδή Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων από την επεξεργασία των απορριμμάτων. Οι ΧΥΤΥ, λένε επιστήμονες, αποτελούν μια από τις προσφορότερες για την προστασία του περιβάλλοντος μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων, αφού με την ακολουθούμενη διαδικασία ανακύκλωσης μειώνεται έως και 80% ο τελικός όγκος τους. Στα Κέντρα Διαλογής, τα απορρίμματα διαχωρίζονται με βάση το υλικό τους και συμπιέζονται για την ελαχιστοποίηση του όγκου τους. Έτσι, τα είκοσι απορριματοφόρα που απαιτούνταν για την αποκομιδή και απόθεση των απορριμμάτων μιας περιοχής, στον ΣΜΑ ή στον χώρο τελικής απόθεσης (ΧΥΤΥ), μειώνονται έως και στο ένα. Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης όσο και τα ΚΔΑ είναι κλειστά κτίρια με την απαιτούμενη τεχνολογία κι έτσι δεν διαχέονται οσμές στο εξωτερικό περιβάλλον.

Στο ακόλουθο βίντεο αποκαλύπτεται η εξαπάτηση των πολιτών όπου τους υπόσχονται Χ.Υ.Τ.Υ. και σχεδιάζουν Χ.Υ.Τ.Α.

Απάντηση