Θέλουμε περισσότερους ΜΠΛΕ κάδους ανακύκλωσης σε ΟΛΟΥΣ τους Δήμους

By | 08/12/2008

Με βάση τον νόμο 2939/01 ΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΙ είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι οφείλουν υποχρεωτικά να μεριμνήσουν για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, η οποία οργανώνεται είτε:

Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης, που αφορά αφορά το χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο & πλαστικό, περιλαμβάνει τους γνωστούς μπλε κάδους, του οποίους προμηθεύει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α) σε Δήμους ή ομάδες Δήμων, προκειμένου να λειτουργήσει η ανακύκλωση. Τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται σε αδειοδοτημένο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) και μετά τον διαχωρισμό τους, τα ανακυκλούμενα πλέον υλικά, προωθούνται σε επιχειρήσεις όπου ξαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη.

Για να ξεκινήσει όμως η ανακύκλωση στο Δήμο σας και να δείτε τους μπλε κάδους στις γειτονιές σας θα πρέπει ο Δήμος σας να συμβληθεί με την Ε.Ε.Α.Α. Αυτό εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα ένταξης της συγκεκριμένης περιοχής, όπως αυτό προκύπτει από τον Εθνικό σχεδιασμό, τη συμφωνία ανάμεσα στην πολιτεία και το Σύστημα, καθώς και την πρόθεση κάθε δήμου.

Είναι απαράδεκτο οι Δήμαρχοι, που διαφημίζουν την ευαισθησία τους για το περιβάλλον, όπως αυτός του Μοσχάτου, να  μην έχουν ήδη μεριμνήσει για την ανακύκλωση και να “ενημερώνουν” τους δημότες ότι “η Ανακύκλωση καθυστερεί εξαιτίας των διαδικασιών της Εταιρίας που έχει αναλάβει το έργο.

Είναι απαράδεκτο επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά να μην έχει μεριμνήσει για την προμήθεια των μπλε κάδων ανακύκλωσης από την Ε.Ε.Α.Α και την τοποθέτηση τους σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά.

Μακάρι όλοι οι Δήμαρχοι αυτής της χώρας να μιμηθούν τον Δήμαρχο Βύρωνα και να δράσουν άμεσα για την ανακύκλωση.

Η ανακύκλωση σχετίζεται με τη ζωή μας και την υγεία μας! Γίνετε μέλος του Facebook Group “Recycle Now! Θέλουμε περισσότερους ΜΠΛΕ κάδους ανακύκλωσης – Απαραίτητα!!” και δηλώστε “ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ

Απάντηση