Οι κίνδυνοι της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που δημιουργούν οι εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

By | 25/11/2008

Με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με  τους κινδύνους που ενδεχομένως δημιουργούν εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ, με σχετική ανακοίνωσή της επισημαίνει τα εξής:

-Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός μελετών επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, σχετικά με την επίδραση των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στην υγεία του ανθρώπου.

-Η αξιολόγηση των μελετών αυτών γίνεται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας (ICNIRP), η οποία και θέτει τα όρια ασφαλείας για το κοινό. Η ICNIRP  είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός, επίσημα αναγνωρισμένος από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Τα επιτρεπόμενα όρια για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, που θέσπισε η ICNIRP, και υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση με σχετική σύστασή της (στις 30/07/99) είναι για μεν την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε≤5kV/m, για δε την ένταση του μαγνητικού πεδίου Β≤100μΤ (ή 1000mG).

-Τα όρια αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο νομοθετικό πλαίσιο πολλών χωρών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα (από το 2002) με Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην οποία αναφέρεται ότι: “Τα επίπεδα αναφοράς αποτελούν τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ΗΜ πεδία στο φάσμα των χαμηλών συχνοτήτων.”

-Σημειώνεται ότι σε μετρήσεις που έχουν γίνει σε εγκαταστάσεις μας είτε από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είτε από συνεργεία της ΔΕΗ η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι συνήθως μικρότερη από 2μΤ (ή 20mG), όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, δηλαδή 50 φορές μικρότερη από τα τεθέντα όρια.

-Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, σε μετρήσεις που έγιναν πρόσφατα στον προαύλιο χώρο και σε αίθουσες του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας (στη Νησίδα) μετρήθηκαν εντάσεις μαγνητικού πεδίου 0,48μΤ και 0,5μΤ, δηλαδή 200 φορές μικρότερες από τα όρια ασφάλειας.

-Η υποστηριζόμενη άποψη ότι υπάρχει επικινδυνότητα ακόμη και στο επίπεδο των 4mG (0,4μΤ) είναι αυθαίρετη και δεν έχει υιοθετηθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, η οποία θεωρεί ότι οι κανονισμοί προστασίας των ανθρώπων έναντι ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι, η ορθή δε εφαρμογή τους επαρκεί πλήρως για την προστασία των ανθρώπων.

Συνεπώς, οι κίνδυνοι για την υγεία ανθρώπων από τη λειτουργία των πυλώνων δεν έχουν καμία απολύτως νομική βάση και κοινή επιστημονική αποδοχή, αφού η επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως σε όσα προβλέπει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία καταλήγει η ΔΕΗ.

[Πηγή]

Απάντηση