Έως το τέλος Νοεμβρίου η πληρωμή του ΕΤΑΚ

By | 19/11/2008

Το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) θα κυμαίνεται από 100 έως 150 ευρώ κατά μέσο όρο και θα πληρωθεί σε μία δόση έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ο φόρος κατοχής ακινήτων υπολογίζεται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις επί ειδικής αξίας των ακινήτων η οποία προσομοιάζει στην αντικειμενική τιμή. Η επιβάρυνση για εκατομμύρια φορολογουμένους προκύπτει επειδή το υπουργείο Οικονομικών έχει θεσπίσει ότι ανεξάρτητα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο φόρος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από 1 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Από το ΕΤΑΚ απαλλάσσεται η πρώτη κατοικία αν η αντικειμενική της αξία είναι μέχρι 300.000 ευρώ και η επιφάνεια της μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα. Αν κάποιος ιδιοκτήτης έχει δύο κατοικίες από 40 τμ έκαστη, τότε για τη δεύτερη θα κληθεί να πληρώσει το ΕΤΑΚ.

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να γίνει καθαρό τί ισχύει για το αφορολόγητο στη συνιδιοκτησία της πρώτης κατοικίας, για τα παντρεμένα ζευγάρια.

«ο Νόμος 3634/2008 ως προς την απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ, προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη, θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ».

«Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009. Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία», διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ επισημαίνει ότι «λόγω της μορφής και το περιεχόμενο του εντύπου Ε9, δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία».

Για «τις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά, στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στην μεγαλύτερης αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ», διευκρινίζει το υπουργείο.

Αυτοί που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές δηλώσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων θα επιβαρύνονται με πρόσθετο φόρο 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης της καταβολής του ΕΤΑΚ.

Απάντηση