Διευκρινίσεις για την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑΑ

By | 14/11/2008

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. επιθυμεί να προβεί στις κάτωθι διευκρινίσεις/επισημάνσεις σχετικά με την ισχύουσα τιμολογιακή της πολιτική για την αγορά της Αττικής, σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με ενδεχόμενη υπέρβαση της τιμής του φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου θέρμανσης.

Η τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής βασίζεται στα ανταγωνιστικά καύσιμα, εξασφαλίζοντας μηνιαίως 20% οικονομία συγκριτικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Συγκεκριμένα, η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο τιμών του πετρελαίου θέρμανσης του προηγούμενου μήνα σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ιστοσελίδα του, βάσει τιμοληψίας που πραγματοποιεί σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική. Στη συνέχεια, αφαιρείται ποσοστό 20% προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική τιμή φυσικού αερίου του μήνα στην Αττική.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική ανταγωνιστικών καυσίμων που εφαρμόζει η ΕΠΑ Αττικής διασφαλίζει εγγυημένη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά καύσιμα και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα ακριβότερης τιμής του φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική, αφού:

  • Ο τρόπος υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου στην Αττική εξασφαλίζει σταθερή μηνιαία εξοικονόμηση 20% έναντι του πετρελαίου θέρμανσης, ανεξάρτητα από το αν οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης είναι πτωτικές ή ανοδικές.
  • Η λήψη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης εξασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου και, κατ’επέκταση, του τελικού ποσοστού εξοικονόμησης 20% που προκύπτει από την σύγκριση τιμών των δύο καυσίμων.

[Πηγή: Δελτίο Τύπου ΕΠΑΑ]

Απάντηση