Υδροφόρες ταράτσες

By | 07/11/2008

Αυτάρκεια σε νερό μπορούν να αποκτήσουν τα νοικοκυριά των άνυδρων Κυκλάδων, μέσω πιλοτικού προγράμματος συλλογής των ομβρίων υδάτων. «Η σκέψη είναι απλή. Εκμεταλλευόμαστε το νερό της βροχής. Το συλλέγουμε και το επεξεργαζόμαστε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ανάγκες ενός νοικοκυριού», αναφέρουν όσοι εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θα ξεκινήσει με την τεχνική μελέτη και εγκατάσταση σε πέντε κτίρια της Σύρου, της Νάξου, της Πάρου και της Τήνου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ταράτσα του κάθε κτιρίου ουσιαστικά θα μετατραπεί σε μια ανοιχτή δεξαμενή συλλογής υδάτων.

Το μέγεθός της διαφέρει από κτίριο σε κτίριο και ανάλογα με τις ανάγκες του. Το νερό θα μεταφέρεται μέσω σωληνώσεων σε μια δεύτερη, κλειστή δεξαμενή η οποία θα μπορεί να βρίσκεται είτε στον αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού είτε σε κάποιο υπόγειο είτε σε ακάλυπτο χώρο. Σε αυτήν τη δεύτερη δεξαμενή θα αποθηκεύεται το νερό. Από εκεί θα φιλτράρεται σε ειδική εγκατάσταση. Θα ξεκινήσει με την τεχνική μελέτη και εγκατάσταση σε πέντε κτίρια της Σύρου, της Νάξου, της Πάρου και της Τήνου που θα λειτουργεί με ρεύμα, ώστε να κατακρατώνται όλα τα σκουπίδια που θα συγκεντρώνονται μαζί με το νερό στην ανοικτή δεξαμενή της ταράτσας. Το επόμενο βήμα είναι να διοχετεύεται το νερό στις βρύσες του σπιτιού και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις δουλειές, εκτός από το μαγείρεμα, ενώ δεν θα είναι πόσιμο.

«Η λειψυδρία και η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτινων πόρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντίθετα, η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Ειδικά τα νησιά μας αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα αφού το νερό ήταν πάντα είδος σε ανεπάρκεια», αναφέρει ο κ. Μιχάλης Σκούλλος, διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το στοίχημα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις να ενταχθούν αρμονικά στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα των κτιρίων στο Αιγαίο. Όπως αναφέρει ο κ. Σκούλλος στα Νέα, «ακόμα και αν τα σπίτια είναι μικρά ή παλαιά μπορούν να φιλοξενήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις.

ΕΞΑΙΤΙΑΣ της ανομβρίας των τελευταίων ετών, αλλά και της παράλληλης αυξημένης ζήτησης, μεταφέρονται στις Κυκλάδες 230.000 κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Σε πολλά από αυτά τα νησιά η αποκλειστική σχεδόν χρήση των υπογείων νερών για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών οδήγησαν στην υπερεκμετάλλευσή τους και σε αυξανόμενα φαινόμενα υφαλμύρωσης. «Η συλλογή βρόχινου νερού και η χρήση του για καθημερινές ανάγκες, βελτιωμένη με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, είναι σήμερα επίκαιρη όσο ποτέ», λέει ο καθηγητής. «Πιστεύουμε ότι μέσα και από το πρόγραμμα θα ενθαρρυνθεί και η Δημόσια Διοίκηση ώστε να θεσπίσει τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού ως απαραίτητα στοιχεία των νέων κτιρίων σε άνυδρες περιοχές και να καθιερώσει αντίστοιχα κίνητρα».

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα. Διεξάγεται από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παγκόσμια Σύμπραξη για το Νερό», και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Τον συντονισμό στη χώρα μας έχει αναλάβει ο κ. Σκούλλος.

[πηγή, πηγή]

Απάντηση