Ενεργειακή Επανάσταση όσο είναι καιρός!

By | 07/11/2008

Θέλεις κάποια μέρα να αντικρίσουμε κατάματα τα παιδιά μας και να ομολογήσουμε ότι είχαμε την ευκαιρία, αλλά μας έλειπε το θάρρος, ότι είχαμε την τεχνολογία, αλλά μας έλειπε το όραμα… Η Greenpeace δείχνει το όραμα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και της οικονομικής κρίσης.

Μέσα από την έκθεση “Ενεργειακή Επανάσταση” η Greenpeace παρέχει ένα πρακτικό σχεδιάγραμμα για την αποφυγή της αλλαγής του κλίματος που ήδη βιώνουμε.

Η έκθεση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς από το ινστιτούτο τεχνικής θερμοδυναμικής, το γερμανικό αεροδιαστημικό κέντρο και περισσότερους από 30 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Οι ειδικοί πιστοποιούν, ότι μέσα από το παγκόσμιο ανανεώσιμο ενεργειακό μέλλον, θα επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις ανεπτυγμένες χώρες κατά 10% μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα θα επιτραπεί στις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 20%.

Η έκθεση δείχνει πώς μπορεί ο πλανήτης να φτάσει από το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, στο σημέιο που χρειάζεται να βρεθούμε. Δείχνει πώς οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα μπορούν να περικοπούν παραπάνω από 50% μέχρι το 2050.

Το σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης χρησιμοποιεί μόνο δόκιμες τεχνολογίες και βασίζεται σε 5 θεμελιώδεις αρχές:
1. Ισότητα και δικαιοσύνη
2. Σεβασμός στα φυσικά όρια του πλανήτη
3. Σταδιακή κατάργηση της ρυπογόνου ενέργειας
4. Αποκέντρωση των ενεργειακών συστημάτων
5. Αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από ορυκτά καύσιμα

Απάντηση