Σε ισχύ από σήμερα το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

By | 01/11/2008

Η ΔΕΗ Α.Ε., με ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει στους πελάτες της που κάνουν χρήση του μειωμένου (νυχτερινού) οικιακού τιμολογίου με τμηματικό ωράριο (15:30-17:30 και 02:00-08:00) ότι η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1ης Νοεμβρίου 2008 έως 30ης Απριλίου 2009.

Το Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με δύο τιμές (κανονικής χρέωσης και μειωμένης χρέωσης), ανάλογα με το ωράριο εφαρμογής.

Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο δικαιούνται όλοι οι πελάτες, εφόσον δεν επωφελούνται ήδη κάποιου ειδικού τιμολογίου (πχ. αγροτικό).

Το ωράριο εφαρμογής του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου είναι :
1. Για τους Οικιακούς πελάτες :
1α . τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30
     . συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00
1β Μόνο συνεχές ωράριο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο πριν το έτος 1988, εφ’ όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο.
Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο με συνεχές ωράριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον.
2. Για τους πελάτες Βιομηχανικής και Γενικής χρήσης, το ωράριο εφαρμογής του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου είναι συνεχές, από 22.00 έως 08.00 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε Μειωμένο (Νυκτερινό) Τιμολόγιο, απαιτείται :
1. Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΔΕΗ (απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα και τα στοιχεία του ΑΦΜ).
3. Να υποβληθεί στη ΔΕΗ, μαζί με την αίτηση, νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) όπου θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (δεν απαιτείται νέα ΥΔΕ εάν προϋπήρχε ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης και αναφέρεται στην ήδη κατατεθειμένη στη ΔΕΗ ΥΔΕ του ακινήτου).
4. Να καταβληθεί η σχετική συμμετοχή για τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται η Επιχείρηση για τη χορήγηση του Μειωμένου (Νυκτερινού) Τιμολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα όσα ισχύουν συγκεκριμένα για το λογαριασμό σας, μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 10500.

[Πηγή]

Απάντηση