Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί νέο «φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια»

By | 29/10/2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί νέο «φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια» με σκοπό να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες επιλογής και οικονομικότερες τιμές στους καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ.

Η αρμόδια για θέματα καταναλωτών επίτροπος της ΕΕ, κα Meglena Kuneva και ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας επίτροπος κος Andris Piebalgs κήρυξαν, σήμερα στο Λονδίνο, την έναρξη της πρώτης στα χρονικά συνεδρίασης του νέου φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια, μιας πλατφόρμας που αποσκοπεί στην εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας όλης της ΕΕ. Ο στόχος του φόρουμ είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του καταναλωτή και η υποβολή προτάσεων για πρακτικές λύσεις, έτσι ώστε τα σημερινά δικαιώματα των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ να υπάρχουν στην πράξη και όχι μόνο στο χαρτί και να βελτιωθούν οι ρυθμιστικές συνθήκες στις αγορές λιανικής πώλησης. Στο φόρουμ συναντιούνται εθνικές οργανώσεις καταναλωτών, ο βιομηχανικός κλάδος, εθνικοί νομοθέτες και κυβερνητικές αρχές για να συνεργαστούν σε θεμελιώδη θέματα όπως η αλλαγή προμηθευτή ενέργειας, η διαφάνεια των λογαριασμών για το χρήστη, οι ευφυείς μετρητές ή η προστασία των ευάλωτων ομάδων.

«Οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι ένα από τα κυριότερα θέματα ανησυχίας για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες σε ολόκληρη την ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας σε μια σειρά θεμάτων από τη διαφάνεια στους λογαριασμούς έως τους ευφυείς μετρητές και την αλλαγή προμηθευτή, έτσι ώστε οι καταναλωτές να έχουν πραγματική δυνατότητα επιλογής, να μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση και να τους παρέχεται καλύτερη ποιότητα για τα χρήματα που πληρώνουν. Πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά την αγορά ενέργειας για να λάβουμε μέτρα κατά των πιθανών καταχρήσεων. Επίσης πρέπει να τοποθετήσουμε την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας για τον επόμενο βαρύ χειμώνα», δήλωσε η αρμόδια για θέματα καταναλωτών επίτροπος της ΕΕ, κα Meglena Kuneva.

«Λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των πρόσφατων γεγονότων στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι σημαντικό να συνεργαστούμε στενά για να προστατέψουμε τα συμφέροντα των καταναλωτών και να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα τα οποία θα σημάνουν κάτι ουσιαστικό για τους πολίτες μας. Η συμμετοχή αντιπροσώπων των καταναλωτών για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο φόρουμ θα εισαγάγει μια νέα δυναμική και θα προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους στην ενεργειακή αγορά» δήλωσε ο αρμόδιος για θέματα ενέργειας επίτροπος της ΕΕ, κος Andris Piebalgs.

Το φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια συγκροτήθηκε για να βοηθήσει τους καταναλωτές. Ο στόχος του είναι να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες σε όλη την ΕΕ και ώστε να παρέχονται στους πολίτες σαφείς και ειλικρινείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επιλογής τους, όταν αγοράζουν φυσικό αέριο ή ηλεκτρισμό. Η ιδέα του φόρουμ προτάθηκε στο 3ο πακέτο μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας και υποβλήθηκε από τους επιτρόπους Kuneva και Piebalgs στη διάσκεψη με θέμα τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας το Μάιο του 2008. Tο φόρουμ θα διατυπώσει συστάσεις με στόχο την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας και τη δημιουργία καλύτερων αγορών λιανικής πώλησης φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Θέματα που πρόκειται να συζητούνται στο πλαίσιο του φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια:

  • Τιμολογιακά θέματα: ο λογαριασμός φυσικού αερίου ή ηλεκτρισμού είναι ο απλούστερος και ο καλύτερος δείκτης για την κατανάλωση ενέργειας από τον μέσο καταναλωτή· οι λογαριασμοί πρέπει να είναι απλοί, ακριβείς και να επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ των προμηθευτών.
  • Ενεργειακή απόδοση: οι επισημάνσεις σχετικά με την απόδοση των συσκευών που χρησιμοποιούν ενέργεια πρέπει να είναι απλές και σαφείς.
  • Αλλαγή προμηθευτή: η αλλαγή πρέπει να είναι εύκολη, ομαλή και δωρεάν οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής πρέπει να είναι σαφείς και προσιτές.
  • Ευφυείς μετρητές: οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ακρίβειας των λογαριασμών, να καταστήσουν πιο εύκολα κατανοητό το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής και να βοηθήσουν τις εταιρείες ώστε να συμβουλεύουν καλύτερα τους καταναλωτές ανάλογα με το καταναλωτικό τους προφίλ.
  • Προστασία των ευάλωτων καταναλωτών: οι άνθρωποι των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από την ενέργεια πρέπει να προστατεύονται· το φόρουμ θα εξετάσει θέματα όπως τα εξής: πώς θα αποφευχθεί κάθε διακοπή τροφοδοσίας στους ανθρώπους που συνδέονται με μηχάνημα καρδιακής ή αναπνευστικής υποστήριξης ή που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση; Πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι που έχουν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους για την ενέργεια; Οι εθνικές αρχές, οι οργανώσεις των καταναλωτών και ο βιομηχανικός κλάδος θα προσπαθήσουν να βρουν λύσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

Η Επιτροπή υπολόγισε ότι, με ευφυείς επιλογές, μια μέση οικογένεια στην ΕΕ μπορεί να εξοικονομήσει 1000 ευρώ ή περισσότερα στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως. Ο αντίκτυπος τέτοιου είδους επιλογών είναι ακόμη πιο σημαντικός επειδή το 40% περίπου της ενέργειας της ΕΕ χρησιμοποιείται σε κτίρια – συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών μας και των επιχειρήσεων. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των καταναλωτών ενέργειας

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκστρατεία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών

[Πηγή]

Απάντηση